Renata Jankutė Lietuvos advokatūroje vedė seminarą apie prievolių įvykdymo užtikrinimą

Vyresnioji teisininkė, advokatė Renata Jankutė Lietuvos advokatūroje vedė seminarą „Prievolių įvykdymo užtikrinimas: netesybos, laidavimas, garantija, rankpinigiai“.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintas garantijų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo, teisinis reguliavimas yra nevienareikšmis ir gana  painus. Seminare buvo detaliai nagrinėjami teoriniai ir praktiniai garantijų aspektai, aptartos teismų formuojamos praktikos aktualijos ir ateityje formuotinos praktikos tendencijos. Ypatingai daug dėmesio seminare skirta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai naujausiai praktikai laidavimo klausimais, išryškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija, taip pat aptartos formuotinos praktikos perspektyvos ateityje.

Užsisakykite svarbiausias naujienas