Renata Jankutė Kaune vedė Lietuvos advokatūros surengtą seminarą apie prievolių įvykdymo užtikrinimą

Advokatė Renata Jankutė Kaune vedė  Lietuvos advokatūros surengtą seminarą „Prievolių įvykdymo užtikrinimas: netesybos, laidavimas, garantija, rankpinigiai“.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintas garantijų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo, teisinis reguliavimas nevienareikšmis ir gana  painus. Seminare detaliai nagrinėti teoriniai ir praktiniai garantijų aspektai, aptartos teismų formuojamos praktikos aktualijos ir ateityje formuotinos praktikos tendencijos. Ypatingai daug dėmesio seminare skirta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai naujausiai praktikai laidavimo klausimais, išryškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija, taip pat aptartos formuotinos praktikos perspektyvos ateityje.

Užsisakykite svarbiausias naujienas