Paskelbtas Rekomendacijų dėl kainų palyginimo reklamose projektas: ką verta žinoti reklamų kūrėjams

Konkurencijos taryba 2016 m. balandžio 18 d. pakvietė suinteresuotus asmenis pakartotinai teikti pasiūlymus dėl Rekomendacijų dėl kainų palyginimo reklamose projekto, kurio pirminis projektas buvo priimtas dar praėjusių metų gegužės 19 d. Nors galutinis rekomendacijų projektas neįgis poįstatyminio akto galios, tačiau turės rekomendacinę galią ir atspindės Konkurencijos tarybos nuomonę, kuria ji vadovausis spręsdama, ar būta Reklamos įstatymo pažeidimo, todėl suinteresuotiems asmenims, ypač reklamų gamintojams, verta jau dabar susipažinti su šio dokumento projektu ir iki 2016 m. gegužės 2 d. pateikti pastabas bei atsižvelgti kuriant bei skleidžiant reklamas jau dabar.

Paskelbtas Rekomendacijų dėl kainų palyginimo reklamose projektas nuo savo pirminio varianto iš esmės skiriasi tuo, kad ypač detaliai įvardijami kriterijai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama skleidžiant reklamą, kurioje lyginamos kelios skirtingos to paties produkto reklamos davėjo kainos. Taip pat naujame projekte atsisakyta rekomendacijos nelyginti naujo produkto kainos su didesne kaina, kuri bus taikoma ateityje.

Rekomendacijų dėl kainų palyginimo reklamose projekte nurodyta, kad jei reklamos davėjas produkto pardavimo kainą reklamoje lygina su savo anksčiau taikyta kaina, rekomenduojama palyginimui naudoti kainą, kuri buvo taikyta toje pačioje prekybos vietoje bent 16 dienų (nebūtinai iš eilės) per paskutines 30 dienų iki pardavimo („akcijos“) kainos taikymo, tuo tarpu ankstesniame projekte buvo rekomenduojama lyginti su kaina, kuri buvo taikyta 28 dienas iš eilės. Į minėtą 16 dienų laikotarpį taip pat gali būti įskaičiuojamas ir didesnės kainos taikymo laikotarpis. Ta pati prekybos vieta aiškinama kaip produkto pardavimo būdas (el. parduotuvė ar įprasta parduotuvė). Palyginimui naudojama kaina turėtų būti taikyta visą dieną, o ne tam tikrą dienos laikotarpį. Rekomendacijose leidžiama nukrypti nuo šių taisyklių tuo atveju, jei reklamoje išsamiai paaiškinamas kainos taikymo mechanizmas. Kaip ir ankstesniame rekomendacijų projekte, palyginimui rekomenduojama naudoti tik tas anksčiau taikytas kainas, kurios paskutinį kartą taikytos ne seniau nei prieš 6 mėnesius.

Naujame rekomendacijų projekto variante atsisakyta rekomendacijos nelyginti naujo produkto pardavimo kainos su ateityje ketinama taikyti aukštesne produkto kaina – tai daryti nerekomenduojama tik tada, jei, atsižvelgus į sąlygas rinkoje, vėliau gali būti sunku užtikrinti, jog ketinama taikyti aukštesnė kaina tikrai bus taikoma.

Kainų lyginimas reklamoje yra dažnai naudojamas skatinant pardavimus, lygiai taip pat šioje srityje dažnai fiksuojama ir pažeidimų, todėl kiekvienas verslininkas ar reklamos gamintojas turėtų pasitikrinti, ar skleidžiama reklama nepažeidžia įstatymų ar kompetentingų institucijų formuojamos praktikos. Dėl šių priežasčių Rekomendacijų dėl kainų palyginimo projektas itin aktualus ir naudingas kaip instrukcija, padėsianti užtikrinti, kad skleidžiama reklama atitiktų įstatymų reikalavimams ir būtų išvengta baudų už klaidinančios reklamos skleidimą, kurios siekia iki 34 754 EUR.

Komentarą parengė GLIMSTEDT vyresnioji teisininkė, advokatė Asta Macijauskienė

Užsisakykite svarbiausias naujienas