Nuo šiol visus oficialius dokumentus galima siųsti ir gauti internetu

Š.m. birželį pristatyta nacionalinė elektroninė sistema – e. pristatymas. Naudojantis e. pristatymo sistema registruotąją valstybinių institucijų korespondenciją nuo šiol galima gauti ir siųsti internetu. Prie sistemos galima prisijungti interneto adresu www.epristatymas.lt.

Nacionalinė elektroninė sistema pristatyta konferencijoje. Pasak konferencijoje pranešimą skaičiusio LR susisiekimo viceministro Arijando Šliupo, Lietuvai įgyvendinus šį svarbų projektą elektroniniai dokumentai ir pranešimai fiziniams bei juridiniams asmenims nacionaliniu mastu bus pristatomi „vieno langelio“ principu, o tai kurs pridėtinę vertę valstybei.

„Lietuvoje interneto skvarba yra viena didžiausių pasaulyje, gyventojai ir įmonės aktyviai naudojasi kompiuteriais, o viešųjų paslaugų internete poreikis auga. Todėl įgyvendintu e. pristatymo projektu žengtas dar vienas svarbus žingsnis, padėsiantis veiksmingai panaudoti informacines ir ryšių technologijas – jomis sukuriamos patogios, lengvai pasiekiamos ir naudingos elektroninių pranešimų bei elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims elektroninės paslaugos“, – pažymėjo A. Šliupas.

Nauda valstybei ir gyventojams

AB Lietuvos pašto Pardavimų tarnybos direktoriaus Arūno Venckavičiaus teigimu, svarbiausias e. pristatymo sistemos privalumas tas, kad fiziniai ir juridiniai asmenys gali realiu laiku pateiki ar gauti įvairius oficialius dokumentus ir pranešimus bendru elektroniniu kanalu, užtikrinančiu siunčiamų el. dokumentų ir el. pranešimų originalumą.
„Ištekliai, būtini dokumentų pristatymui popieriniu formatu, priklauso nuo informacijos gavėjo gyvenamosios ar buveinės vietos ir buvimo tam tikroje vietoje tuo metu. Todėl korespondencijos pristatymas tradiciniu paštu ne visada yra efektyvus laiko ir išteklių atžvilgiu. Šią problemą visiškai išsprendžia e. pristatymo sistema. Tai patogi alternatyva tradiciniam paštui, nes kokiu būdu gauti korespondenciją – tradiciniu ar elektroniniu – vartotojai gali rinktis savanoriškai ir pagal poreikį“, – sakė A. Venckavičius.

Naudojantis e. pristatymo sistema siuntas galima siųsti ne tik į kitą elektroninio pristatymo dėžutę, bet ir tradiciniu pristatymo būdu – per paštą. Tokiu atveju e. pristatymo sistemoje parengta e. siunta, pasirinkus paštą kaip pristatymo būdą, bus atspausdinta, įdėta į voką ir fiziškai pristatyta gavėjui, kaip kad įprastai buvo daroma iki šiol.

Turi juridinę galią

Pasak AB Lietuvos paštas e. pristatymo projekto vadovės Aelitos Paulavičienės, e. pristatymo būdas yra teisiškai reglamentuotas – jis turi tokią pat teisinę ir įrodomąją galią, kaip ir registruotosios pašto siuntos. Atitinkamą įstatymą LR Seimas priėmė praėjusių metų lapkritį, įstatymas įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 d.

„E. pristatymo sistemos saugumui skirtas ypatingas dėmesys. Priešingai nei el. pašto atveju, norint gauti ar išsiųsti e. siuntą, neužtenka žinoti tik prisijungimo slaptažodį. Prie elektroninio pristatymo dėžutės galima prisijungti tik per tapatybės nustatymo paslaugą elektroninių valdžios vartų aplinkoje. Sistemai keliami aukšti saugumo reikalavimai – dokumentų turinys neprieinamas trečiosioms šalims, nes siuntos šifruojamos“, – sakė A. Paulavičienė.

Specialistai pažymi, kad e. pristatymo sistema pasižymi ne tik aukštu saugumu ir patikimumu, bet ir kitomis naudingomis charakteristikomis. Pavyzdžiui, vidutinė siuntimo trukmė, siunčiant e. pristatymo sistema, – mažiau nei 1 sekundė; siunčiant įprastu registruotuoju paštu dokumentas iki adresato gali keliauti iki 3 darbo dienų. Kitas e. pristatymo sistemos privalumas – galimybė sutaupyti. Per metus valstybės institucijos išsiunčia beveik 5 mln. registruotųjų pašto siuntų. Tam išleidžiama beveik 19 mln. Lt. Tuo tarpu e. pristatymo elektroninės dėžutės sukūrimas sistemoje ir jos naudojimas yra nemokamas. Taupomi ir gamtos resursai: sunaudojama mažiau popieriaus, išskiriama mažiau CO2.

Panaudota užsienio patirtis

Panašios elektroninės sistemos jau veikia keliose Europos valstybėse. Kurdama savąją Lietuva rėmėsi tokių sistemų sėkmingo veikimo Čekijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir Ispanijoje patirtimi. Pavyzdžiui, Čekijoje jau nuo 2009 m. į pelno siekiančių institucijų registrą įtrauktos įmonės privalo naudotis elektroninių duomenų sistemos pašto dėžutėmis. Šios pašto dėžutės, popierinę korespondenciją pakeitus elektronine, užtikrina paprastesnę valstybės institucijų tarpusavio ir išorinę komunikaciją su juridiniais ir fiziniais asmenimis. Šveicarijoje nuo 2011 m. įsigaliojo nauja elektroninės valdžios direktyva, leidžianti valdžios įstaigoms elektroniniu būdu skelbti reikalavimus, nutarimus, teismų nuosprendžius ir kitą informaciją.

Apie e. pristatymo sistemą

E. pristatymo sistema finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei vykdoma pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“.

E. pristatymo sistemos savininkas ir valdytojas yra LR Susisiekimo ministerija, kuri projektą įgyvendina kartu su partneriu – AB Lietuvos paštu. E. pristatymo sistemos projektavimo ir kūrimo darbai, kuriems finansuoti skirta per 7,4 mln. litų, pradėti 2011 m. spalį. Didžioji lėšų dalis – 85 proc. sumos – skirta iš Europos Sąjungos fondo, likusią dalį finansavo Lietuvos Respublika.

GLIMSTEDT, bendradarbiaudama su partneriais, teikė teisines paslaugas, susijusias su elektroninio pristatymo sistemos kūrimu ir įteisinimu: atliko esamos teisinės situacijos, susijusios su diegiama sistema, galimų tokios sistemos įteisinimo alternatyvų analizę, rengė įstatymų pakeitimų ir kitų teisės aktų projektus.

Užsisakykite svarbiausias naujienas