Naujasis Darbo kodeksas įsigalios 2017 m. liepos 1 d.

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gruodžio 20 d. pritarė siūlymui pusei metų nukelti atitinkamų socialinio modelio įstatymų įsigaliojimo datas, todėl naujasis Darbo kodeksas (Darbo kodeksas) įsigalios – 2017 m. liepos 1 d.

Šio įstatymo priėmimas sąlygotas poreikio sudaryti prielaidas dar kartą socialiniams partneriams, visiems suinteresuotiems asmenims ar visuomenei pateikti savo pasiūlymus, įstatymų pataisas dėl Darbo kodekso ir kitų socialinio modelio įstatymų, priimtų 2016 m.

Atitinkamai naujajame Darbo kodekse numatytų kai kurių nuostatų įsigaliojimo terminai nukeliami tokia tvarka:

  • dėl kasmetinių atostogų – darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už 3 darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. sausio 1 d.;
  • iki Darbo kodekso įsigaliojimo sudarytos kolektyvinės sutartys galioja pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. sausio 1 d.;
  • Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlieka Darbo kodekso įgyvendinimo stebėseną iki 2019 metų;
  • Lietuvos Respublikos trišalė taryba savo veiklą tęsia pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas tol, kol vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis bus sudaryta nauja Lietuvos Respublikos trišalė taryba, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. liepos 1 d.

Kiti Darbo kodekso straipsniai išliko nepakitę.

 

Laura Tunkevičiūtė, advokatų kontoros GLIMSTEDT jaunesnioji teisininkė

Aušra Maliauskaitė-Embrektė, advokatų kontoros GLIMSTEDT asocijuotoji partnerė, advokatė

Užsisakykite svarbiausias naujienas