MiCA reglamente numatytų reikalavimų įgyvendinimas: laikas kriptoturto paslaugų teikėjams atlikti namų darbus

MiCA reglamente numatytų reikalavimų įgyvendinimas: laikas kriptoturto paslaugų teikėjams atlikti namų darbus

Spalio pirmą savaitę vykusiame Finansų rinkų politikos formavimo patariamosios komisijos posėdyje buvo aptariami kriptoturto dalyvių rinkos priežiūros stiprinimo klausimai. Tai tiesiogiai susiję su kitų metų pabaigoje visa apimtimi įsigaliosiančiu kriptoturto rinkų reglamentu (ES) 2023/1114 (MiCA).

Artėjant visos apimties MiCA įsigaliojimui, atsiranda vis daugiau aiškumo dėl šio reguliavimo įgyvendinimo. Lietuvos bankas dar rugsėjo mėnesį organizavo konsultacinį renginį, kuriame pristatė praktinius MiCA įgyvendinimo aspektus. Komentuoja advokatų kontoros „Glimstedt“ teisininkas Tautvydas Užkuras. 

Priežiūrą atliksiančios institucijos ir licencijavimo pradžia

Lietuvos Respublikos finansų ministerija š. m. spalio 6 d. išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad siūloma paskirti Lietuvos banką, kaip atsakingą instituciją už licencijų suteikimą kriptoturto paslaugų teikėjams ir atitinkamai už jų prudencinę priežiūrą.

Lietuvos bankas nebus vienintelė institucija, atsakinga už šių subjektų priežiūrą, kadangi teigiama, kad priežiūrą, susijusią su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, įgyvendintų Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba kartu su Lietuvos banku.

Toks priežiūros lauko pasiskirstymas atrodo ir buvo laukiamas, kadangi, visiškai įsigaliojus MiCA reglamentui, kriptoturto paslaugų teikėjai pagal jiems taikomų reikalavimų apimtį iš esmės reikšmingai priartės prie reikalavimų, kurie yra taikomi kitiems finansų rinkos dalyviams, o Lietuvos bankas yra vienintelė institucija, turinti reikalingas kompetencijas tinkamai tokių subjektų priežiūrai užtikrinti.

Finansų ministerija, be kita ko, pažymėjo, kad Lietuvoje visas licencijavimo procesas būtų pradedamas anksčiau, nei nustatytas terminas MiCA reglamente. Reglamente suteikta teisė valstybėms narėms pasirinkti taikyti pereinamąjį laikotarpį kriptoturto paslaugų teikėjams, per kurį valstybėms narėms pasirinktu laikotarpiu dar būtų sudaroma galimybė veikti neturint licencijos pagal MiCA reglamentą, tačiau laikantis iki jo įsigaliojimo taikomų reikalavimų. Bet Finansų ministerijos pranešime nurodoma, kad siūloma licencijavimo procesą Lietuvoje pradėti anksčiau.

Tokią poziciją konsultacinio renginio metu išreiškė ir Lietuvos bankas, nurodydamas, kad Lietuvoje šiuo metu nėra taikomi pakankamai griežti reikalavimai kriptoturto paslaugų teikėjams, kad būtų galima svarstyti apie pereinamojo laikotarpio taikymą. Planuojama, kad visi kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų pradėti veikti pagal MiCA reglamentą jau nuo 2024 m. gruodžio 30 d.

Tikslūs terminai, kada kriptoturto paslaugų teikėjai jau turės galimybę teikti paraiškas Lietuvos bankui dėl licencijos pagal MiCA reglamentą suteikimo, dar nėra numatyti. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad nebus taikomas pereinamasis laikotarpis, paraiškų teikimo startas turėtų įvykti dar iki 2024 m. gruodžio 30 d.

Pasiruošimas licencijavimui

Kriptoturto paslaugų teikėjams, Lietuvoje veikiantiems pagal depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams bei virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams taikomus reikalavimus, licencijavimo procesas pagal MiCA reglamentą nebus paprastesnis, nes taikomų reikalavimų apimtis reikšmingai išsiplečia.

Kriptoturto paslaugų teikėjų valdymo organai bei akcininkai, tiesiogiai ar netiesiogiai valdantys kriptoturto paslaugų teikėją, turės atitikti kvalifikacijos, patirties reikalavimus bei būti nepriekaištingos reputacijos. Skirtingai nei pagal šiuo metu galiojančią tvarką, šių reikalavimų atitiktį vertins Lietuvos bankas dar iki licencijos išdavimo.

Taip pat licencijavimo metu bus reikalinga pateikti įvairių procedūrų aprašymus, susijusius su IT sistemomis, klientų ir kriptoturto paslaugų teikėjų lėšų atskyrimu, piktnaudžiavimo rinka nustatymo procedūromis, skundų nagrinėjimu ir kt.

Visų reikalavimų įgyvendinimas pagal MiCA reglamentą gali pareikalauti laiko tinkamai juos perkelti į kasdienę kriptoturto paslaugų teikėjo veiklą, o atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje neplanuojama taikyti pereinamojo laikotarpio, tokie organizaciniai pokyčiai turėtų būti pradedami įgyvendinti dar gerokai iki pateikiant paraišką Lietuvos bankui dėl licencijos išdavimo.

Lietuvos bankas konsultacinio renginio metu užsiminė, kad dar šiais metais turėtų būti parengtos gairės, kurios padėtų pasiruošti MiCA reikalavimų įgyvendinimui šios rinkos dalyviams.

Užsisakykite svarbiausias naujienas