Metas olimpinėms žaidynėms rengtis ne tik sportininkams, bet ir rinkodaristams

Metas olimpinėms žaidynėms rengtis ne tik sportininkams, bet ir rinkodaristams

Artėja 2020 metų Tokijo olimpinės žaidynės, kurios yra pirmą kartą taikos metais nukeltos ir vyks 2021 m. liepos 23 – rugpjūčio 8 dienomis. Nors olimpinės žaidynės ir nukeltos į 2021 m., tačiau oficialus jų pavadinimas išlieka „Tokyo 2020“ ar „Tokijas 2020“.

Olimpinės žaidynės yra visuotinis renginys, leidžiantis įvairių sporto šakų sportininkams pademonstruoti aukščiausius savo sportinius pasiekimus. Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) siekdamas užtikrinti, kad visos komandos gautų finansavimą ir galėtų pasirengti Olimpinėms žaidynėms bei jose dalyvautų, remdamasis solidarumo principu, vykdo tarptautinę rinkodaros programą.

Kaip ir daugumos rėmimo programų, olimpinės rinkodaros programos pagrindas yra išimtinių teisių, susijusių su priklausymu olimpiniam judėjimui, įskaitant teisę naudoti olimpinius ženklus bei atvaizdus reklamos tikslais, suteikimas.

Sąsajų su olimpinėmis žaidynėmis pateikimas pasitelkiant sportininkus ir visuotinai žinomus olimpinius simbolius ypač sustiprėja prieš pat olimpines žaidynes ir jų metu. Tačiau ne visi žino, kad olimpinė nuosavybė gali būti naudojama tik retais atvejais, o olimpinėse žaidynėse dalyvaujančių sportininkų (ir kitų olimpinės komandos narių) naudojimui reklamoje olimpinių žaidynių metu taikomi ribojimai.

Olimpinės nuosavybės naudojimas

TOK yra atsakingas už olimpinės nuosavybės apsaugą, siekiant apsaugoti olimpines žaidynes ir olimpinius simbolius nuo komercializacijos bei išsaugoti olimpinių žaidynių unikalumą.

Olimpinis simbolis, olimpinė vėliava, olimpinis devizas („Citius. Altius. Fortius.“), olimpinės emblemos (pvz. ženklai, piktogramos ir grafika, sukurta specialiai „Tokyo 2020“ olimpinėms žaidynėms), olimpinis himnas, olimpinė ugnis ir olimpinis deglas, pavadinimai „Olimpinės žaidynės“ , „Olimpiados žaidynės“ ir kiti olimpiniai ženklai yra Olimpinėje chartijoje nurodoma ir saugoma Olimpinė nuosavybė, teisės į kurią priklauso TOK. Taip pat TOK yra daugybės prekių ženklų, saugančių olimpinę nuosavybę, savininkas visame pasaulyje.

Neturint TOK leidimo, yra draudžiama naudoti olimpinę nuosavybę, įskaitant, bet ne tik, pelno siekimo, komerciniais ar reklamos tikslais.

Olimpinis simbolis – olimpiniai žiedai[1], yra saugomi ir tarptautine Nairobio sutartimi dėl olimpinio simbolio naudojimo (ši sutartis Lietuvoje įsigaliojo 2021 m. kovo 9 d.). Nairobio sutartį ratifikavusios valstybės, tarp jų ir Lietuva, yra įsipareigojusios neregistruoti ženklo arba pripažinti negaliojančia ženklo registraciją bei atitinkamomis priemonėmis uždrausti komerciniais tikslais kaip ženklą ar kitokį žymenį naudoti bet kokį ženklą, kurį sudaro arba kuriame yra olimpinis simbolis.

Olimpinės nuosavybės apsauga leidžia užtikrinti olimpinio judėjimo finansinį stabilumą ir olimpinių žaidynių vertę rėmėjams, kuriems yra suteikiama teisė reklamoje naudoti olimpinę nuosavybę. Jeigu nesate oficialus TOK ar Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) rėmėjas, reklamoje ar kitoje komunikacijoje be TOK leidimo negalite naudoti jokios olimpinės nuosavybės.

Olimpinės komandos dalyvių įvaizdžio naudojimas olimpinių žaidynių metu

Olimpinių žaidynių metu olimpinėse žaidynėse dalyvaujantis sportininkas, oficialus komandos atstovas ar kitas komandos narys gali leisti, kad jo asmuo, vardas, atvaizdas ar sportiniai laimėjimai būtų naudojami reklamos tikslais pagal TOK Vykdomojo komiteto nustatytus principus (Olimpinės chartijos 40 taisyklės oficialaus išaiškinimo 3 punktas).

Remiantis TOK patvirtintais nukeltų 2020 metų Tokijo olimpinių žaidynių dalyvių komercinių galimybių principais[2], olimpinės komandos narių atvaizdai gali būti naudojami reklamoje, kurioje nėra naudojama olimpinė nuosavybė ar sąsajos su Olimpinėmis žaidynėmis. Taip pat, olimpinės komandos narių rėmėjai turi gauti TOK (jeigu reklama yra tarptautinė) arba LTOK (jeigu reklama yra tik Lietuvoje) patvirtinimą, jog reklama atitinka jų keliamus reikalavimus.

Pažymėtina, jog reklama apima visų rūšių komercinę reklamą (lauko, televizijos, radijo reklamą bei reklamą ant gaminių, kataloguose, parduotuvėse ir kt.), įskaitant įrašus socialinėje žiniasklaidoje, kuriuos atlieka rėmėjas, sportininkas ar rėmėjui paslaugas teikiantys nuomonės formuotojai.

Žinoma, šis reikalavimas negalioja oficialiems TOK, LTOK ar kitų nacionalinių olimpinių komitetų rėmėjams.

Olimpinės komandos sportininkų rėmėjai, kurie olimpinių žaidynių metu nori pasinaudoti galimybe tęsti reklamos kampanijas ar vykdyti suplanuotas reklamos kampanijas, iki 2021 m. gegužės 15 d. turi pateikti prašymus TOK[3] arba Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui [4]dėl sportininkų atvaizdo naudojimo reklamose (išimtys taikomos sportininkų, kurie į „Tokijas 2020“ olimpines žaidynes pateko po 2021 m. gegužės 15 d. rėmėjams).

 

Publikaciją parengė „Glimstedt“ teisininkė Raminta Bučiūtė.

 

[1] Olimpinį simbolį sudaro penki sunerti žiedai, iš kairės į dešinę išdėstyti tokia tvarka: mėlynas, geltonas, juodas, žalias ir raudonas. Olimpinį simbolį sudaro tik olimpiniai žiedai, pavaizduoti viena spalva arba skirtingomis spalvomis.

[2] TOK paskelbti ir į lietuvių kalbą išversti dokumentai skelbiami: https://www.ltok.lt/dokumentai/

[3] Prašymus TOK galima pateikti adresu: https://rule40.olympic.org/

[4] LTOK patvirtintos taisyklės ir registracija pateikiama adresu: https://www.ltok.lt/

Užsisakykite svarbiausias naujienas