Konkurencijos įstatymo pasikeitimai – Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT advokatas Andrius Ivanauskas

Į Konkurencijos tarybą dėl leidimo sudaryti sandorį reikės kreiptis rečiau, nes kontroliuojamomis įmonėmis dabar priskiriamos tokios, kuriose asmuo turi bent 1/3 akcijų, iki šiol buvo nustatyta 1/4 akcijų riba.

Iki šiol sutikimą dėl sandorio reikėjo gauti tuomet, kai jungiamų įmonių apyvartos siekė bent po 5 mln. Lt, o bendra susijusių įmonių apyvarta – bent 30 mln. Lt. Dabar bendra apyvartų sumos kartelė pakelta iki 50 mln. Lt. Skaičiuojant kontroliuojamas įmones dabar bus pridedamos tos, kuriose asmuo turi bent 1/3 akcijų, iki šiol ši riba siekė 1/4 akcijų. Tai pozityvus ir pagrįstas žingsnis, kadangi be papildomų sutartinių teisių 25% akcijų turintis asmuo vargu ar galėdavo daryti bent kiek reikšmingesnę įtaką įmonės valdymui. Be to, kaip ir anksčiau, bus galima ginčyti, kad akcininkas įmonei negali daryti įtakos, pavyzdžiui dėl stambaus akcininko teisių tvarkyti visus reikalus.

Švelnesni padariniai
Pasaulyje įprasta, kad įsigijimų ir susijungimų būdu bandant sukurti dominuojamą padėtį rinkoje, konkurencijos institucijos gali sandorius stabdyti. Konkurencijos problemos taip pat kartais sprendžiamos keičiant sandorių sąlygas ir atskiriant verslus. Tačiau dabartinę Lietuvos konkurencijos įstatymo redakciją buvo galima interpretuoti ir taip, kad sandorį reikia skelbti negaliojančiu net ir dėl formalaus pavėlavimo pranešti apie jį – net jeigu vėliau Konkurencijos tarybos leidimas ir gaunamas. Taigi Konkurencijos įstatymo keliama grėsmė sandoriui buvo neproporcinga.

Naujoji įstatymo redakcija tokias grėsmes pašalina – net ir pavėlavus pranešti apie koncentraciją, sandoris galios, jei jam vėliau pritars Konkurencijos taryba. Kad įmonės nepiktnaudžiautų šiuo įstatymo palengvinimu, greičiausiai bus sustiprintos kitos atgrasymo priemonės – piniginės baudos. Už neinformavimą apie sandorį Konkurencijos taryba jau yra skyrusi ir 110.000 Lt dydžio baudą.

Šaltinis: Verslo žinios, 2012 04 25, psl. 15
 

Užsisakykite svarbiausias naujienas