Komercinė paslaptis ir konfidenciali informacija nėra tas pats

Turbūt dažnam tenka susidurti su reikalavimais saugoti komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją, esate supažindinami, kokia informacija laikytina komercine paslaptimi ir konfidencialia. Tačiau ar žinote, kad komercinė paslaptis ir konfidenciali informaciją nėra tas pats arba kad vien sudarius konfidencialumo susitarimą savaime nėra draudžiama dirbti konkurencinėje bendrovėje ar užsiimti konkurencine veikla?

Skirtumus tarp komercinės paslapties ir konfidencialios informacijos, kokią informaciją galime laikyti komercine paslaptimi, kada kyla teisinė pareiga atsakyti už konfidencialios informacijos panaudojimą praėjusį penktadienį, vasario 5 dieną, aiškino net septynių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija.

Pagrindiniai reikalavimai komercinei paslapčiai yra trys: slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos, nukreiptos šiai informacijai išsaugoti

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pakartodamas ankstesnę savo praktiką, nurodė, jog informacija, kuri gali būti pripažinta komercine paslaptimi, turi atitikti tris esminius reikalavimus. Ji turi būti slapta, vertinga ir saugoma. Slaptumas ir vertingumas aiškinami kartu, nes informacija turi komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys, o ją turinčiam asmeniui ši informacija sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius.

Taigi tam, kad informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų tik slapta – tokios informacijos turėtojas turi turėti verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir kita, pažymėjo kasacinis teismas. Informacijos saugojimui turi būti dedamos protingos pastangos, tačiau jos slaptumo užtikrinimo poreikio laipsnis neturėtų būti suabsoliutintas.

Pavyzdžiui, konkrečiu atveju nustačius, jog bendrovėje informacija apie bendrovės klientus, vežėjus, veiklos instrukcijos, kiti dokumentai buvo saugomi duomenų bazėje, apsaugotoje kiekvienam vadybininkui suteikiamu individualiu slaptažodžiu, teismas laikė, kad bendrovėje  egzistavusi techninė komercinę paslaptį sudarančių duomenų apsauga buvo pakankama.

Komercinė paslaptis yra konfidencialios informacijos rūšis

Konfidenciali informacija gali būti įvairi, tačiau ne visada ji bus kartu ir komercinė paslaptis. Kad informacija atitiktų teisinę komercinės paslapties kategoriją, ji turi atitikti visus tris pirmiau minėtus reikalavimus. Konfidencialios informacijos teisinė apibrėžtis yra platesnė nei komercinės paslapties, nes komercinė paslaptis tėra tik viena iš konfidencialios informacijos rūšių.

Teisinė atsakomybė už konfidencialios informacijos panaudojimą kyla ne visada

Jeigu informacija yra įvardijama kaip konfidenciali, bet viešai skelbiama ar laisvai prieinama, už tokios informacijos atskleidimą, paviešinimą ar panaudojimą teisinė atsakomybė nekyla. Įdomu pastebėti, kad minėtoje byloje, kurią nagrinėjo septynių teisėjų kolegija, buvo padarytas skirtumas tarp konfidencialios informacijos, kuri yra neatsiejama ir atsiejama su darbuotojo gebėjimų, įgūdžių bei žinių dalimi.

Taigi konfidencialią  informaciją, kuri tampa neatsiejama darbuotojų gebėjimų, įgūdžių bei žinių dalimi (pvz., įmonėje taikoma geroji praktika, vadybos metodai, darbo su klientais metodai, derybų vedimo būdai), darbuotojai privalo saugoti tik tol, kol dirba įmonėje, kurioje ją sužinojo, išaiškino teismas.

Ir pažymėjo, kad pasibaigus darbo santykiams, buvę darbuotojai gali be jokių apribojimų naudoti gautą aptariamos rūšies informaciją savo naudai ir interesais. Jei konfidenciali informacija neatitinka komercinės paslapties požymių, tačiau kai darbuotojas su ja susipažįsta, ji netampa neatsiejama jo gebėjimų, žinių ir kompetencijos dalimi, tokia informacija laikoma „specifinio pobūdžio konfidenciali informacija“.

Ši informacija yra saugoma, o už jos atskleidimą ar panaudojimą, net ir pasibaigus darbo santykiams, buvusiam darbuotojui gali kilti teisinė atsakomybė. Komercines paslaptis, t.y. informaciją, kuri atitinka minėtus slaptumo, vertingumo ir saugumo reikalavimus, darbuotojai taip pat privalo saugoti net ir pasibaigus darbo santykiams, sutartyje ar įstatyme nustatytą laiką. Jei sutarties atskiros nėra ar atskirame įstatyme nenumatyta kitaip, tai šis terminas yra ne mažiau nei vieneri metai pasibaigus darbo sutarčiai.

Konfidencialumo susitarimas savaime nereiškia nekonkuravimo susitarimo

Be to, būtina pažymėti ir tai, kad vien konfidencialumo susitarimo sudarymas nereiškia ir savaime neprilygsta nekonkuravimo susitarimui. Kitaip tariant, tai, jog esate pasirašę konfidencialumo sutartį ar pareiga saugoti konfidencialią informaciją nustatyta darbo sutartyje, tačiau nesate sudarę nekonkuravimo susitarimo, savaime nereiškia, kad esate apriboti dirbti pas konkurentus ar užsiimti konkurencine veikla.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad nei konfidencialumo susitarimo, nei komercinės paslapties apsaugos institutu nesiekiama suvaržyti galimybės įsidarbinti ar užsiimti tam tikra veikla. Tačiau reikia įsidėmėti, kad įpareigojimas nesinaudoti kito subjekto komercine paslaptimi taikomas nepriklausomai nuo to, ar sudarytas nekonkuravimo susitarimas ar konfidencialumo susitarimas, nes tokia pareiga nustatyta įstatyme, todėl jos reikia laikytis, o nesilaikant gali kilti atitinkamos teisinės pasekmės.

Civilinė byla Nr. 3K-7-6-706/2016

Autorė: GLIMSTEDT vyresnioji teisininkė, advokatė Inga Klimašauskienė

Užsisakykite svarbiausias naujienas