Kokius darbuotojų sveikatos duomenis galima tvarkyti COVID-19 pandemijos metu?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas reikalauja laikytis asmens duomenų mažinimo principo – nerinkti ir nesaugoti daugiau asmens duomenų, nei reikia tikslui pasiekti. Asmenų sveikatos duomenų rinkimas ir tvarkymas yra griežtai ribojamas.

Darbdaviai neturėtų rinkti sisteminės informacijos apie darbuotojų sveikatą, jeigu to nereikalauja teisės aktai ar valstybės institucijos.

Remiantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengta rekomendacija, darbdavys ar kitas duomenų valdytojas turi teisę teirautis savo darbuotojų ar lankytojų apie tai, ar jiems yra pasireiškusių COVID-19 viruso simptomų, ar yra nustatyta COVID-19 diagnozė. Darbdavys, žinodamas šiuos duomenis, gali imtis papildomų apsaugos priemonių, kad apsaugotų su darbuotoju ar lankytoju kontaktavusius asmenis.

Tačiau darbdaviai turėtų susilaikyti nuo darbuotojų ar lankytojų temperatūros rodmenų, medicininių pažymų ar kt. saugojimo. Asmenų galima teirautis apie jų sveikatą, tačiau nereikia niekur rašyti ir sudarinėti rinkinių (pavyzdžiui, kokia pastarąją savaitę buvo darbuotojų temperatūra), ar reikalauti pateikti pažymas, jog jie neserga COVID-19. Tai yra asmens sveikatos duomenys, tokių duomenų rinkimas yra itin griežtai reglamentuojamas. Įstatymas nenumato pareigos darbdaviui rinkti tokios informacijos.

Galimi rinkti duomenys:

Papildomai, siekiant užtikrinti darbuotojų ir kitų asmenų saugą, galima rinkti šiuos duomenis:

  • Ar asmuo buvo išvykęs į „rizikos valstybę“;
  • Ar asmuo kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19;
  • Ar asmuo yra namuose dėl karantino (nenurodant priežasties) ir karantino laikotarpis;
  • Ar asmuo serga (nenurodant konkrečios ligos ar kitokios priežasties);
  • Ar asmuo pasirinko dirbti iš namų.

Taigi galima asmenų teirautis apie jų sveikatą ir savijautą bei rinkti bendrus duomenis. Tačiau konkrečių sveikatos duomenų nereikėtų rinkti ir juo labiau saugoti.

Darbuotojai privalo informuoti darbdavį, jeigu jiems pasireiškė ligos simptomai.

Darbdaviai turėtų būti aktyvūs ir informuoti darbuotojus apie COVID-19 simptomus, valstybės institucijų reikalavimus ir kita.

Informacijos teikimas Valstybės institucijoms: 

Darbdaviai gali teikti informaciją valstybės institucijoms, jeigu tam yra aiškus pagrindas. Pavyzdžiui, renkami statistiniai duomenys, kiek darbuotojų dirba iš namų.

GLIMSTEDT duomenų apsaugos praktikos komanda yra pasirengusi suteikti Jums reikalingą pagalbą – susisiekime ir aptarkime Jums rūpimus klausimus.

Summary in English: Employer or other data controller have the right to ask their employees or visitors whether they have symptoms of COVID-19 or whether they have been diagnosed with COVID-19. However, employers should refrain from collecting temperature readings of staff or visitors, medical records, or other. This cannot be considered as an obligation on the employer. Lithuanian State Data Protection Inspectorate Recommendation in English available here.

Giedrė Rimkūnaitė-Manke – advokatų kontoros GLIMSTEDT ekspertė, advokatė, Duomenų apsaugos praktikos vadovė

Raminta Bučiūtė – advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė, duomenų apsaugos ekspertė

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas