Ketvirtasis karantino švelninimo etapas

2020 m. gegužės 6 d. Vyriausybė pritarė 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” (Nutarimas) pakeitimui, kuriuo nustatytas tolimesnis Lietuvos teritorijoje galiojančio karantino reikalavimų švelninimo planas.

 Ekonominės veiklos vykdymo reikalavimų švelninimas:

Veiklos sektorius
Reikalavimai
Nuo 2020 m. gegužės 7 d.
Plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis Ribojamas plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis. Plukdant didesnes nei 2 asmenų grupes, tarp keleivių (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) turi būti:

 • išlaikomas ne mažesnis nei 1 m. atstumas, ir
 • užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
Nuo 2020 m. gegužės 11 d.
Transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimas Leidžiama organizuoti visų transporto priemonių:

(i)       valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminus;

(ii)      valdymo įgūdžių ir gebėjimų teorinius mokymus:

 • nuotoliniu būdu; arba
 • užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas sąlygas;

(iii)     valdymo įgūdžių ir gebėjimų praktinius mokymus, jeigu užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos sąlygos.

Užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminų (įskaitų) organizavimas Leidžiama organizuoti užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas,  jeigu:

 • egzamine (įskaitoje) dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų; bei
 • vienam asmeniui užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m2 tenkantis plotas, ir
 • užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp asmenų.
Nuo 2020 m. gegužės 18 d.
Kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų veikla Leidžiama organizuoti:

(i)       individualias sporto veiklas, fizinio aktyvumo pratybas, kai:

 • jas veda fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas, ir
 • pratybose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus).

(ii)      ne didesnių nei 2 asmenų grupėms (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratybas, jeigu:

 • visais atvejais vienam asmeniui užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m2 tenkantis plotas, ir
 • užtikrinamas ne mažesnis nei 10 m. atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

Ne didesnių nei 2 asmenų grupėms, (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) leidžiamas apžvalgos bokštų lankymas, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

Renginių bei susibūrimų organizavimas Leidžiama organizuoti renginius atvirose erdvėse, kai:

 • renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių; ir
 • vienam asmeniui užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 mtenkantis plotas, ir
 • užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų.
Grožio paslaugos Naikinamas draudimas teikti grožio paslaugas.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas Leidžiama organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Odontologijos paslaugų organizavimas Naikinamas draudimas teikti odontologijos paslaugas.
Vaikų ir žmonių su negalia centrų veikla Naikinamas draudimas organizuoti vaikų ir žmonių su negalia centrų veiklą.
Nuo 2020 m. gegužės 30 d.
Renginių bei susibūrimų organizavimas Leidžiama organizuoti renginius atvirose ir uždarose erdvėse, kai:

 • renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių ir
 • vienam asmeniui užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 mtenkantis plotas, ir
 •  ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų.

 

Judėjimo per valstybės sieną palengvinimai:

Nuo 2020 m. gegužės 11 d.
Leidžiama į Lietuvos Respubliką atvykti Lenkijos Respublikos piliečiams, atvykstantiems darbo, verslo ar studijų reikalais. Lenkijos Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems darbo, verslo ar studijų reikalais, ir Lietuvos Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems iš Lenkijos Respublikos, kai buvo vykstama darbo, verslo ar studijų reikalais netaikomas reikalavimais 14 dienų izoliacijai.
Naikinamas draudimas į Lietuvos Respubliką keleiviniais laivais (keltais) vežti keleivius ir (ar) gabenti jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius keltais, kursuojančiais maršrutais tarp Kylio–Rostoko–Travemiundės ir Klaipėdos, kai nėra vykdomas keleivių įlaipinimas tarpiniuose uostuose, o persėdimo į kitą keltą tarpiniame uoste metu užtikrinamas minimalus kontaktas su pašaliniais asmenimis.
Nuo 2020 m. gegužės 15 d.
Leidžiama į Lietuvos Respubliką atvykti Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos piliečiams. Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos netaikomas reikalavimais 14 dienų izoliacijai. Atsisakoma reikalavimo tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoti grįžusių ar atvykusių Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečių, Lietuvos Respublikos piliečių, grįžusių ar atvykusių iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos patikrinimą dėl COVID-19 ligos simptomų.

 

Veiklą karantino metu vykdantys subjektai privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatytų reikalavimų.

GLIMSTEDT COVID-19 darbo grupė yra pasirengusi suteikti Jums reikalingą pagalbą – susisiekime ir aptarkime Jums rūpimus klausimus.

Aušra Maliauskaitė-Embrektė, partnerė

Laura Tunkevičiūtė, teisininkė

Užsisakykite svarbiausias naujienas