Kalėdinės dovanos ir mokesčiai: ką reikia žinoti, kad šventinės dovanos nevirstų rūpesčiu

Prasidėjus Adventui ir miestuose sužibus kalėdinėms eglėms, vis labiau imame galvoti, ką padėti po eglute ne tik šeimos nariams ir draugams, bet ir klientams bei verslo partneriams. Kad, per šventes pasidžiaugus gautų dovanų gausa, po to netektų liūdėti dėl mokesčių, būtina iš anksto įvertinti ir galimas papildomas mokestines prievoles.

Bendrąja prasme gyventojų pajamos – tai bet kokiu būdu ir forma (tiek pinigais, tiek daiktais ar naudos verte) gauta nauda. Taigi tiek pinigine, tiek materialių daiktų forma gautos dovanos yra laikomos gyventojo pajamomis. Ar gyventojų gautos dovanos bus apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu (GPM), priklauso nuo to, iš kokio asmens ši dovana gaunama, bei nuo dovanos vertės.

Už dovanas, gautas iš artimiausių žmonių  (sutuoktinių, vaikų, įvaikių, tėvų, įtėvių, brolių, seserų, vaikaičių ir senelių), nepriklausomai nuo dovanų dydžio, kokia forma jos gautos ir gavimo dažnumo per mokestį laikotarpį, mokesčių mokėti nereikia. Tačiau jeigu tokių pajamų suma per kalendorinius metus yra didesnė kaip 2500 eurų, pasibaigus tiems kalendoriniams metams, kuriais dovanos buvo gautos, reikia jas deklaruoti.

Taip pat, nepriklausomai nuo to, kokia forma gautos dovanos, pinigais ar natūra, neapmokestinamos per kalendorinius metus iš kitų privačių asmenų gautos dovanos, kurių bendra vertė neviršija 2500 eurų. Šią sumą viršijanti dalis jau bus apmokestinama ir gyventojui reikės nuo jos sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Deklaruoti pajamas ir susimokėti GPM turi pats apdovanotasis gyventojas, pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais gautos dovanos, iki kitų metų gegužės 1 dienos. Pažymėtina, kad ši lengvata taikoma ir dovanoms, gautoms iš užsienio šalių gyventojų, išskyrus dovanas, gautas iš gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra vienoje iš tikslinių teritorijų.

Dovanos, kurias savo darbuotojams dovanoja darbdaviai, neatsižvelgiant į jų vertę ir formą (pinigais ar natūra), yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu. Be to, kadangi šios pajamos yra gautos iš darbdavio, jos priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, taigi nuo jų turi būti skaičiuojamos ne tik GPM, bet ir „Sodros“ įmokos. Svarbu paminėti, kad su darbo santykiais susijusiomis pajamomis pripažįstamos ir tokios dovanos, kurias gauna ne tiesiogiai darbuotojas, o jo šeimos nariai – šios dovanos taip pat yra apmokestinamos kaip darbo užmokestis.

Privataus asmens gautos nepiniginės dovanos iš juridinio asmens, nesusijusio darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (pvz., kai fizinis asmuo kalėdinę dovaną gauna iš verslo partnerių arba klientų įmonės), nelaikomos pajamomis, gautomis natūra ir nuo jų nereikia mokėti gyventojų pajamų mokesčio, jeigu šių dovanų vertė neviršija 100 eurų. Jei gautų dovanų vertė viršija 100 eurų, tokia dovana jau laikoma pajamomis, gautomis natūra, ir visa dovanos vertė apmokestinama 15 proc. GPM tarifu. Tuo tarpu piniginės dovanos iš juridinio asmens, nesusijusio su juo darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, yra apmokestinamos nuo visos vertės. 

 

Jolita Čėsnė, advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė, mokesčių specialistė

Užsisakykite svarbiausias naujienas