Kaip užsienyje gyvenančiam Lietuvos piliečiui atvykti į Lietuvą karantino laikotarpiu?

Artėjant Velykoms, nemažai užsienyje gyvenančių žmonių pagalvoja apie galimybes atvykti į Lietuvą aplankyti savo šeimas ir tėvus. Šiuo metu atvykimas ir išvykimas iš beveik visų šalių yra sudėtingas, todėl būtina iš anksto įvertinti visas rizikas.

Lietuvoje karantino režimas pirmiausia paveikė sienos kirtimo taisykles ir galimybes užsieniečiams atvykti į valstybę. Išimtis taikoma tik:

  • ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems įmonėse, vykdančiose tarptautinius komercinius vežimus;
  • asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvoje;
  • asmenims, turintiems imunitetų ir privilegijų pagal Vienos konvenciją dėl diplomatinių ir konsulinių santykių;
  • NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenis bei juos aptarnaujančiam personalui.

Nepaisant to, kad karantino metu Lietuvos Respublikos piliečiai į Lietuvą įleidžiami, svarbu nepamiršti apie sumažėjusias galimybes atvykti iš kitų šalių. Prieš planuojant kelionę į Lietuvą patartina būtinai pasidomėti ir išsiaiškinti Lietuvos Respublikos konsuliniame skyriuje arba užsienio reikalų ministerijoje situaciją kiekvienoje šalyje, per kurią planuojama kelionė, nes ji kardinaliai keičiasi kasdien.

Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos pilietis, teisėtai gyvenantis Jungtinėje Karalystėje, nebeturi galimybės atskristi į Lietuvą lėktuvu, bet gali atvykti savarankiškai nuosavu transportu. Tačiau šiuo atveju svarbu nepamiršti apie Lenkijos vyriausybės įvestus apribojimus kirsti Lenkijos sieną, išskyrus Lenkijos piliečius, užsieniečius, turinčius Lenko kortą, užsieniečius, turinčius leidimą gyventi Lenkijoje, užsieniečius, esančius santuokoje su Lenkijos piliečiu arba diplomatinių atstovybių vadovus. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, Lietuvos užsienio reikalų ministerija rekomenduoja rinktis keltus iš Vokietijos ar Švedijos (iki balandžio 4 dienos). Taip pat, remiantis oficialia Užsienio reikalų ministerijos informacija, šiandien atvykti iš Latvijos galima tik savarankiškai, tuo tarpu iš Estijos yra galimybė atvažiuoti autobusu. Atvykti iš Suomijos ar Švedijos (iki balandžio 4 dienos) ir Vokietijos galima keltu, o iš Baltarusijos ir Prancūzijos iki balandžio 4 dienos – lėktuvu. Iš Italijos užsienio reikalų ministeriją organizuoja repatriacinį skrydį.

Svarbu pabrėžti, kad asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija nepaisant to, kad asmuo gali neturėti akivaizdžių COVID-19 infekcijos požymių. Taip pat visi į Lietuvą grįžtantys žmonės yra tikrinami dėl koronaviruso infekcijos ir privalo pasirašyti sutikimą dėl izoliacijos. Už izoliacijos nesilaikymą gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Vadovaujantis 2020 m. kovo 25 d. Sveikatos apsaugos ministro sprendimu Nr. V-536, sąlytį su COVID-19 turėję asmenys, grįžę iš užsienio valstybių, turi būti izoliuoti šiomis sąlygomis:

  • leidžiama asmenį izoliuoti namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, jei asmuo užtikrina, kad izoliavimo vietos sąlygos atitinka taisyklių reikalavimus ir pasirašo sutikimą būti izoliuotam namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje;
  • asmuo yra izoliuojamas jo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jeigu asmuo negali užtikrinti, kad jo namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka minėtų taisyklių reikalavimus, arba jei jis išreiškė norą būti izoliuotas jo gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose, arba atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje;
  • asmuo yra izoliuojamas savivaldybės (pagal patekimo į Lietuvą vietą) administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje.

Taigi jeigu Lietuvos pilietis, gyvenantis užsienyje, turi deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje arba gali užtikrinti, kad jam/jai priklausančios izoliavimo vietos sąlygos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus, jis/ji nebus izoliuojamas savivaldybės administracijos numatytose patalpose.

Svarbu priminti, kad Sveikatos apsaugos ministerija asmenines šventes karantino metu, esant galimybei, rekomenduoja nukelti. Jeigu tokios galimybės nėra, rekomenduojama maksimaliai apriboti dalyvių skaičių ir dalyvauti tik patiems artimiausiems asmenims. Šventė negali būti organizuojama viešojo maitinimo įmonėse, o asmenys, kurie privalo būti izoliuoti, šventėje dalyvauti negali.

Svarbu nepamiršti ir apie išvykimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos sąlygas karantino metu. Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, išvykti iš Lietuvos Respublikos gali tik tie Lietuvos piliečiai, kurie turi deklaruotą gyvenamąją vietą užsienyje arba vyksta į savo darbo vietą. Tad jei atvykusio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje ir jis/ji neturi darbo santykių su užsienyje įsteigta įmone arba Lietuvos įmone, vykdančios tarptautinius komercinius vežimus, jam/jai per karantino laikotarpi nebus leidžiama išvykti iš Lietuvos Respublikos. Todėl ketinant atvykti į Lietuvą patartina iš anksto planuoti savo kelionę ir įvertinti riziką dėl grįžimo atgal.

GLIMSTEDT teisininkė Kseniya Veličkienė specializuojasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos migracijos teisės srityse

Užsisakykite svarbiausias naujienas