Griežtėja reikalavimai kriptoturto paslaugų teikėjams

Griežtėja reikalavimai kriptoturto paslaugų teikėjams

Š. m. gruodžio 11 dieną vyko Lietuvos banko organizuojama spaudos konferencija, kurioje buvo aptariami klausimai, susiję su kriptoturto sektoriumi bei šio sektoriaus reguliacine aplinka. Šioje konferencijoje buvo aptarti pokyčiai, kurie laukia kriptoturto paslaugų teikėjų.

Pagrindinis akcentas, kaip ir buvo galima tikėtis, vis dar yra tai, kad kriptoturtas laikomas didelės rizikos šaltiniu. Rizikoms suvaldyti Lietuvos bankas, Vidaus reikalų ministerija bei Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) pristatė naujas priemones, kurios bus taikomos šio sektoriaus dalyviams.

Spaudos konferencijoje aptarti klausimai

Lietuvoje kriptoturto paslaugų teikėjų skaičius nuolat auga, tai vyksta nepaisant to, kad praėjusių metų pabaigoje šiems subjektams buvo sugriežtinti reikalavimai. Lietuvos bankas, matydamas kriptoturto paslaugų teikėjų skaičiaus didėjimo tendenciją, mato poreikį reikalavimus griežtinti dar labiau, nelaukiant MiCA reglamento įsigaliojimo visa apimtimi.

Lietuvos bankas pristatymo metu pažymėjo, kad kriptoturto paslaugų teikėjų keliama rizika yra itin didelė ir susijusi su procedūrų pažink savo klientą (KYC) nesilaikymu, pavedimų vykdymu bei subjektais, susijusiais su trečiosiomis šalimis (įskaitant teroristines), užbiržiniais sandoriais ir kt.

Visgi, nors šis sektorius susijęs su didesne rizika, Lietuvos bankas mato teigiamą šio sektoriaus perspektyvą ir galimybes panaudoti su kriptoturtu susijusias technologijas finansų sektoriuje, tačiau tam reikalinga suvaldyti minimas rizikas.

Keliamos rizikos ir registruotų kriptoturto paslaugų teikėjų gausa Lietuvoje ypač aktuali turint omenyje, kad Lietuva pagal Bazelio indeksą patenka į dešimtuką saugiausių jurisdikcijų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo srityje. Norint išlaikyti tokį „saugios“ jurisdikcijos statusą, privaloma imtis ir atitinkamų priemonių, atsižvelgiant į esamą situaciją bei kriptoturto paslaugų teikėjų skaičių.

Taip pat Lietuvos bankas pabrėžė, kad pagal dabartinę jų poziciją reguliuojami finansų rinkos dalyviai vis dar neturėtų veikti srityse, susijusiose su kriptoturtu. Ši pozicija turėtų koreguotis, atsižvelgiant į tai, kad, iki galo įsigaliojus MiCA, iš esmės kriptoturto paslaugų teikėjams bus taikomi labai panašūs reikalavimai teikiant paslaugas, kokie šiuo metu taikomi pagal MIFIDII direktyvą veikiantiems finansų rinkos dalyviams, teikiantiems investicines paslaugas. Tai reiškia, kad iš esmės bus sugriežtinti reikalavimai siekiant apsaugoti vartotojų interesus bei kriptoturto sektoriuje paliekant tik tuos rinkos dalyvius, kurie yra pajėgūs užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams, kuri yra itin griežta ir reikalaujanti didesnių resursų iš rinkos dalyvių.

Planuojami pakeitimai kriptoturto paslaugų tiekėjams iki MiCA reglamento įsigaliojimo

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus, kriptoturto paslaugų teikėjams yra privaloma turėti ne mažesnį kaip 125 000 EUR įstatinį kapitalą. Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimų projektą, planuojama, kad kriptoturto paslaugų teikėjai nuo 2024 m. gegužės 1 d. privalės užtikrinti ne mažesnį kaip 125 000 EUR nuosavo kapitalo lygį. Taip tikimasi sumažinti piktnaudžiavimo atvejų, kai įstatinis kapitalas būdavo suformuojamas tik „ant popieriaus“, o praktiškai bendrovėse tokio lygio kapitalo nebūdavo (užregistravus kapitalą – jis būdavo perkeliamas, o išskirtiniais atvejais – iš viso nesuformuojamas).

Projekte, be kita ko, numatyta, kad jei kriptoturto paslaugų teikėjai iki 2024 m. gegužės 31 d. FNTT nepateiks informacijos bei įrodymų, kaip laikomasi nuosavo kapitalo pakankamumo reikalavimų, nuo 2024 m. birželio 1 d. tokie subjektai neteks teisės teikti su kriptoturtu susijusių paslaugų.

Pasiruošimas MiCA įgyvendinimui

Spaudos konferencijoje, be kita ko, dar kartą buvo pažymima, kad Lietuvoje neplanuojama taikyti MiCA reglamente numatyto pereinamojo laikotarpio. Dėl šios priežasties kriptoturto paslaugų teikėjai privalo pradėti ruoštis šio reglamento įgyvendinimui nedelsdami.

Straipsnį parengė „Glimstedt” teisininkas Tautvydas Užkuras

Užsisakykite svarbiausias naujienas