GLIMSTEDT padėjo apginti UAB „Sanitex“ teises ir teisėtus interesus prieš Serbijos privatizavimo agentūrą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas birželio 13 dieną priėmė svarbią nutartį ir užbaigė ilgus metus trukusią bylinėjimosi karuselę tarp Serbijos privatizavimo agentūros bei Lietuvos investuotojų.

Byloje buvo sprendžiamas Serbijos arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvoje klausimas. Ginčas kilo dėl sutarties su Lietuvos investuotojais ir Serbija nutraukimo, kai valstybės privatizavimo institucija, vienašališkai nutraukusi su investuotojais sutartį bei susigrąžinusi privatizavimo objektą ir negrąžinusi investuotos sumos, iš investuotojų papildomai prašė priteisti sutartyje nustatytą sutartinę 25 proc. pardavimo kainos dydžio baudą. 2012 m. Serbijos arbitražo teismas patenkino Privatizavimo agentūros ieškinį ir priteisė iš investuotojų 3 275 000 Eur.

Kai Serbijos privatizavimo agentūra kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą dėl minėto arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti, Lietuvos investuotojai šioje byloje iškėlė klausimą dėl tokio arbitražo sprendimo priteistų baudinių netesybų pripažinimo prieštaraujančiu viešajai tvarkai.

Nors Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 7 d. nutartimi pripažino ir leido vykdyti Lietuvos Respublikoje Serbijos arbitražo sprendimą, LAT praėjusią savaitę galutine ir neskundžiama nutartimi priėmė priešingą sprendimą ir atsisakė pripažinti ir leisti vykdyti šį arbitražo sprendimą. Teismas pažymėjo, kad Serbijos arbitražo priteista suma turi būti vertinama visų sutarties šaliai – pirkėjui pritaikytų sankcijų kontekste. Teismas padarė išvadą, kad Serbijos arbitražo priteistos 25 proc. dydžio sutartinės netesybos yra skirtos nubausti, o ne atlyginti iš anksto numatytus ar realiai patirtus nuostolius. Teismas pažymėjo, kad tokio pobūdžio baudų draudimas sudaro ne tik Lietuvos Respublikos viešosios tvarkos, bet ir tarptautinės viešosios tvarkos turinį.

Teismas priėjo išvados, kad iš Serbijos arbitražo sprendimo turinio negalima spręsti, jog nagrinėjamu atveju sutartinė bauda buvo pritaikyta kaip kompensacinė priemonė, skirta valstybės nuostoliams dėl privatizavimo sutarties pažeidimo kompensuoti. Teismas galiausiai nusprendė, jog Serbijos arbitražo sprendimo pripažinimas ir leidimas jį vykdyti Lietuvos Respublikoje reikštų sukūrimą teisinės situacijos, blogesnės (investuotojo ir valstybės turtinių teisių balanso požiūriu) už tą, kurią Konstitucinis Teismas 2012 m. spalio 24 d. nutarime pripažino kaip prieštaraujančią Konstitucijai.

Didžiuojuosi GLIMSTEDT komanda ir džiaugiuosi, kad šioje byloje pavyko apginti mūsų klientų UAB „Sanitex“ teises ir teisėtus interesus. Bylinėjimasis nebuvo lengvas, kainavo visiems daug laiko ir pastangų, bet galiausiai pavyko įtikinti LAT, jog tokie drakoniško dydžio baudiniai nuostoliai negali būti priteisti“, – sakė GLIMSTEDT partnerė, Ginčų sprendimo praktikos grupės vadovė advokatė prof. dr. Solveiga Palevičienė, komentuodama LAT nutartį. 

Paminėtina, kad dėl ginčo su Privatizavimo agentūra 2009 m. Lietuvos investuotojai UAB „Sanitex“ ir UAB „Arvi“ ir ko buvo pradėję ir investicinio ginčo procedūrą tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre Vašingtone (ICSID) pagal dvišalę Lietuvos ir Serbijos investicijų apsaugos sutartį. Po daugiau nei 5 metus trukusio proceso Investicinis arbitražo tribunolas toje byloje pripažino, kad Lietuvos investuotojų teisės buvo pažeistos, kad Serbijos vyriausybė ir jos institucijos neužtikrino tinkamos užsienio investuotojų apsaugos, todėl priteisė iš Serbijos 1 mln. eurų dydžio kompensaciją.

GLIMSTEDT advokato Audriaus Žvybo, atstovavusio Lietuvos investuotojams minėtame investiciniame ginče, taip pat UAB „Sanitex“ šioje Serbijos arbitražo sprendimo pripažinimo byloje, teigimu, Investicinio arbitražo tribunolo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai rodo, kad Serbija nebuvo įdiegusi visų pripažintų investuotojų apsaugos standartų ir kad jos vykdyta privatizavimo programa, jos priežiūra, teisinis reguliavimas buvo ydingi ir tobulintini.

Vienašališkai derybose primestos sankcijos, kelių lygių baudos ir neproporcingai paskirstyta atsakomybė buvo itin kritiškai įvertinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kuris konstatavo, kad tokios nuostatos yra niekinės, o jų pagrindu priimti Serbijos arbitražo sprendimai negali būti pripažįstami ir vykdomi Lietuvos Respublikoje,“ – akcentavo GLIMSTEDT advokatas Audrius Žvybas.

GLIMSTEDT, kuri šioje byloje atstovavo Lietuvos investuotojams UAB „Sanitex“, komandoje dirbo partneris Kęstutis Jaskutėlis, partnerė prof. dr. Solveiga Palevičienė, vyresnysis teisininkas, advokatas Audrius Žvybas, vyresnioji teisininkė Kornelija Basijokienė, vyresnysis teisininkas, advokatas Albertas Štopas ir teisininkė Renata Račko.

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas