GLIMSTEDT rengia seminarą „Viešieji pirkimai ir vidaus sandoriai atliekų tvarkymo sektoriuje”

GLIMSTEDT rengia seminarą „Viešieji pirkimai ir vidaus sandoriai atliekų tvarkymo sektoriuje”

Advokatų kontora GLIMSTEDT ir UAB „JOSTRA“ 2024 m. vasario 27 dieną kviečia savivaldybių ir savivaldybių įmonių, atsakingų už komunalinių atliekų tvarkymą, bei Regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovus į seminarą, kuriame aptarsime RATC ir Savivaldybių/savivaldybių įmonių darbus, būtinus sėkmingam perėjimui prie naujos apmokestinimo už atliekų tvarkymą sistemos Lietuvoje. Taip pat gilinsimės į atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų užtikrinimo teisinius aspektus – viešojo pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių sudarymo aktualijas naujausio teisinio reguliavimo ir teismų praktikos kontekste.

Seminaro svečiai – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis, KTU profesorius – emeritas, Jungtinių Tautų Globalaus Darnaus vystymosi Nepriklausomų mokslininkų grupės parengusios ataskaitą „The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development“, narys.

Diskusijos problematika – Kaip žinote, į pabaigą eina regioninių kainų ir jų dedamųjų patvirtinimo procesas Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (VERT). Svarbu pažymėti, kad tai – tik pirmas pasikeitimų komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus kainodaroje žingsnis. Visų pirma RATC-ams, atsižvelgiant į netinkamų į VERT reguliuojamą kainą įtraukti išlaidų apimtis, teks apskaičiuoti ir pagrįsti pilną atliekų tvarkymo kainą. Tada ši kaina turės būti integruota į vietines rinkliavas/tarifus.

Susipažinkite su seminaro darbotvarke:

  • 9:30 Atvykimas į Greenhotels (Vilnius, Pilaites pr. 20)
  • 10.00 -12.00 Raimondas Balčiūnas (VERT). Regioninės kainos patvirtinimas ir įsigaliojimas: ką reikėtų žinoti dr. Jonas Stravinskas (UAB JOSTRA). Pilnos atliekų tvarkymo kainos apskaičiavimas ir pagrindimas. Solidarumo principas vadovaujantis naujais teisės aktais. DVR dydžio nustatymas atskiroms atliekų turėtojų grupėms, vadovaujantis atnaujinta „Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika“. Diskusija
  • 12.00:13:00 Pietūs
  • 13:00-15:00 dr. Jonas Stravinskas (UAB JOSTRA). Vietinės rinkliavos/tarifo apskaičiavimo metodikos, vietinės rinkliavos nuostatų, atliekų tvarkymo taisyklių atnaujinimas.
  • dr. Feliksas Miliutis (Advokatų kontora Glimstedt). Viešieji pirkimai ir vidaus sandoriai atliekų tvarkymo sektoriuje: naujienos, tendencijos ir perspektyva.
  • habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis. Jungtinės tautos, darnus vystymasis ir atliekų tvarkymas.
  • Diskusija

Registracija

Užsisakykite svarbiausias naujienas