Deividas Soloveičik konsultavo Europos Sąjungą dėl EK vykdomo ikiprekybinių viešųjų pirkimų projekto

GLIMSTEDT partneris dr. Deividas Soloveičik kovo 17 d. Liuksemburge konsultavo Europos Sąjungą dėl šiuo metu Europos Komisijos vykdomo ikiprekybinių viešųjų pirkimų projekto, kuriuo siekiama diegti inovatyvaus mokymosi programas Europos šalių mokyklose, įgyvendinimo.

Projektas, kuriame vienu iš trijų užsienio ekspertų buvo pasirinktas dr. Deividas Soloveičik, yra pirmas toks projektas Europos lygiu, kurio metu, pasinaudojant ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, bus siekiama per ateinančius dvejus metus diegti atitinkamas inovatyvias mokymosi programas Europos švietimo srityje.

„Ikiprekybiniai viešieji pirkimai skatina kryptingas ir į vartotojus orientuotas inovacijas, taigi šiuo projektu skatinamas perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų dialogas įgalins mokslinius tyrimus ir inovacijas nukreipti ir sutelkti dėmesį į realius galutinių vartotojų poreikius aprūpinant Europos švietimo sistemą 21-ame amžiuje reikalingomis mokymosi priemonėmis“, – teigia dr. D. Soloveičik.

Šio Europos Komisijos projekto organizatorius, tarp kurių kelių Europos valstybių vyriausybės bei savivaldybės, užsienio ekspertai konsultavo ikiprekybinių viešųjų pirkimų, skirtų inovacijoms, susijusioms su informacijos ir ryšių technologijomis (IRT), įsigyti ir įdiegti, įgyvendinimo vertinimo klausimais, rengė projekto vertinimo ataskaitas, dalinosi savo sukaupta praktika ir įžvalgomis.

Užsisakykite svarbiausias naujienas