Informacija apie siūlomą darbo užmokestį ir darbdavio patvirtinta darbo apmokėjimo sistema: ko reikia nepamiršti grįžus po vasaros atostogų

Primename, kad 2019 m. liepos 27 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad darbdavys darbo skelbime privalo nurodyti informaciją apie siūlomo darbo užmokesčio dydį ir (arba) dydžio intervalą.

Darbdaviams nustatyta pareiga nurodyti ne viso siūlomo darbo užmokesčio ir jo sudedamųjų dalių dydį ar dydžio intervalą, bet tik bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio (valandinio atlygio arba mėnesinės algos) dydį ir (arba) dydžio intervalą. Kitų darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, tokių kaip kintamoji dalis, priedai, premijos, kitos išmokos, skelbime nurodyti nereikės, tačiau įstatymas nedraudžia darbdaviams skelbime tokias siūlomas darbo užmokesčio sudedamąsias dalis nurodyti.

Nors DK numato darbdaviams galimybę nurodyti siūlomo darbo užmokesčio dydžio intervalą, darbdaviai neturėtų piktnaudžiauti nurodydami neadekvačius intervalus.

Taip pat, darbdavio skelbimai su informacija apie siūlomo darbo užmokesčio dydį ir (arba) dydžio intervalą neturėtų prieštarauti ir darbdavio patvirtintai darbo apmokėjimo sistemai. Primename, kad darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvine sutartimi arba lokaliniu teisės aktu. Darbo apmokėjimo sistema privalo būti patvirtinta darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau ir padaryta prieinama susipažinti visiems darbuotojams. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos:

  • darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją;
  • kiekvienos darbuotojų kategorijos apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus ir maksimalus);
  • papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų) skyrimo pagrindai ir
  • darbo užmokesčio indeksavimo tvarka.

Darbo apmokėjimo sistema turi būti parengta taip, kad ją taikant būtų išvengta bet kokio diskriminavimo lyties ir kitais pagrindais.

Prieš lokaliniu teisės aktu tvirtinant arba keičiant darbo apmokėjimo sistemą, privalo būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros. 

Valstybinė darbo inspekcija, atlikdama patikrinimus, paprastai aiškinasi, ar darbdavys yra patvirtinęs darbo apmokėjimo sistemą, ar joje nurodyti visi DK įtvirtinti reikalavimai, ar ji prieinama susipažinti visiems darbuotojams.

Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo darbo skelbime nurodyti informaciją apie siūlomą darbo užmokestį pažeidimas gali užtraukti administracinę atsakomybę pagal Administracinių nusižengimų kodeksą. Atitinkamai nevykdant ar netinkamai vykdant aptariamus reikalavimus kyla ir individualaus darbo ginčo su konkrečiu kandidatu ar įdarbintu darbuotoju rizika.

Jeigu turite neaiškumų dėl naujo įpareigojimo darbdaviams įgyvendinimo ar kitų su apmokėjimu už darbą susijusių klausimų, kreipkitės į mūsų darbo teisės ekspertų komandą.

Užsisakykite svarbiausias naujienas