COVID-19: kokius namų darbus turi atlikti nuomininkas prieš derėdamasis su nuomotoju?

Šiuo metu Lietuvoje dėl COVID-19 viruso epidemijos valdžios institucijų priimti sprendimai bei taikomas karantino režimas neabejotinai gali paveikti arba jau paveikė daugelio įmonių veiklą bei sudarytų sutarčių savalaikį vykdymą, ne išimtis ir nekilnojamojo turto nuomos sutartys. Nenuostabu, kad dalis nuomininkų šiuo įtemptu laikotarpiu yra priversti svarstyti apie laikiną sutartinių nuomos įsipareigojimų vykdymo stabdymą arba jau faktiškai sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą. Tokia situacija yra galvos skausmas visiems – ir nuomininkams, ir nuomotojams, ir teisininkams. Nepaisant susiklosčiusios situacijos rimtumo, teisinis reguliavimas niekur nedingo, ir jo privalu laikytis visoms sutarčių šalims. Todėl jei jūs arba jūsų verslas susiduria su sunkumais ir esate priversti ieškoti išeičių, siūlome keletą patarimų kokius namų darbus atlikti, norint pasiruošti DERYBOMS su nuomotoju:

  • Įsivertinkite, ko siekiate derybose su nuomotoju (nuomos mokesčio sumažinimo, nuomos mokesčio atidėjimo, nuomos mokesčio išdėstymo laike, nuomos termino pratęsimo (jei sutarėte dėl nuomos mokesčio atidėjimo dabar)), kokios apimties įsipareigojimų sumažinimas jums yra tikrai būtinas, kad jūsų verslas galėtų išsilaikyti). Vertindami tai, būkite sąžiningi savo ir savo verslo partnerio atžvilgiu.
  • Įsivertinkite, ar jūsų vykdoma veikla patenka į karantino metu uždraustų vykdyti veiklų sąrašą;
  • Įsivertinkite, ar tokia jūsų vykdoma veikla patalpose negali būti vykdoma el. būdu ar kitu nuotoliniu būdu;
  • Įsivertinkite, ar tokia šiuo metu dėl karantino uždrausta veikla yra vienintelė / pagrindinė jūsų įmonės vykdyta veikla;
  • Įsivertinkite, ar turite turto ir verslo nutrūkimo draudimą su išplėtimais „virusai, epidemijos“, „galimybės naudotis objektu apribojimas“ ir „valdžios institucijų nurodymai“;
  • Įsivertinkite, ar jūsų sudaryta nuomos sutartis nenumato konkrečių sąlygų, kai nuomos mokestis ir kiti mokėjimai gali būti nemokami dėl to, kad negalite naudotis nuomos objektu;
  • Įsivertinkite ar jūsų nuomos sutartyje nėra išankstinio nuomininko atsisakymo nuo teisės prašyti sumažinti nuomos mokestį esant bet kokioms pasikeitusioms aplinkybėms ir visa su tuo susijusi rizika tenka nuomininkui;
  • Įsivertinkite, ar jūsų nuomos sutartyje yra konkrečios nuostatos dėl force majeure taikymo;
  • Priklausomai nuo konkrečios situacijos apsvarstykite, ar ir kokiu pagrindu būtų tikslinga inicijuoti DERYBAS su nuomotoju (pvz. dėl force majeure aplinkybių, dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo pasikeitus aplinkybėms (CK 6.204 str.), atleidimas nuo atsakomybės dėl valstybės veiksmų (CK 6.253 str.));
  • Įsivertinkite, kad šis kritinis laikotarpis kada nors pasibaigs, ir bet koks partnerio nesąžiningas elgesys gali turėti įtakos ilgai kurtiems verslo santykiams.

Susiklosčiusi situacija lemia, kad būtinas neatidėliotinas proaktyvumas bei abipusis sutarties šalių supratimas. Tik sąžiningai derantis galima pasiekti abipusę naudą norint toliau sėkmingai tęsti bendradarbiavimą.

Pasitarkime, kaip galėtume Jums padėti priimti sprendimą dėl konkrečių veiksmų, susijusių su nuomos sutarties įsipareigojimų vykdymu. Tik aiškiai suprasdami savo derybinę poziciją galite tikėtis susitarti su nuomotoju.

Mūsų komanda yra pasiruošusi padėti Jums suformuoti aiškų veiksmų planą derantis su nuomotoju.

Eivydas Sadauskas, asocijuotasis partneris, advokatas

Daiva Čekanavičienė, vyresnioji teisininkė, advokatė

Jurgita Zakarauskienė, vyresnioji teisininkė

Užsisakykite svarbiausias naujienas