COVID-19: ką verslui svarbu žinoti dėl mokestinių prievolių vykdymo?

Reaguodama į valstybėje ir visame pasaulyje susidariusią situaciją dėl COVID-19, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išplatino pranešimą dėl mokestinių prievolių verslui palengvinimo.

Išskiriamos tokios mokestinės priemonės dėl COVID-19:

Mokesčių mokėjimo atidėjimas/išdėstymas

Esant laikiniems finansiniams sunkumams, mokesčių mokėtojai gali kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu atidėti arba išdėstyti susidariusią skolą (mokestinę nepriemoką):

 • Prašymo pateikimas sustabdo mokėtinų sumų išieškojimą;
 • Su mokesčių mokėtoju sudaroma mokestinės paskolos sutartis (toliau – MPS) ir mokesčiai mokami atidėtu (išdėstytu) sutartyje nustatytu individualiu grafiku;
 • Palūkanos, kaip viešai skelbia VMI, nebus skaičiuojamos (sudarius MPS įprastai, palūkanos būdavo skaičiuojamos pagal Finansų ministerijos patvirtintus dydžius).

Kaip galima sudaryti mokestinės paskolos sutartį? Prašymas MPS sudarymui bei kiti prašymo nagrinėjimui reikalingi dokumentai (dokumentuose nurodoma skolos suma, pageidaujamas atsiskaitymų grafikas bei priežastys, kodėl šiuo metu nėra galimybės padengti visos mokesčio sumos) priimami elektroniniu būdu per VMI portalo „Mano VMI“ sritį. Priimant sprendimą dėl MPS sudarymo, VMI kiekvieną mokesčių mokėtojo prašymą ir situaciją vertina individualiai, remiantis pateikta informacija bei vadovaujantis patvirtintais kriterijais. Sprendimo priėmimas trunka iki 30 dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo dienos. Paskelbus teigiamą sprendimą dėl mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo, asmuo MPS turi sudaryti per 10 darbo dienų.

Atkreipiame dėmesį, kad MPS galima sudaryti ir dėl Gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tai ypač aktualu darbdaviams dėl nuo darbo užmokesčio išskaičiuojamo GPM. Iki tol, tokios galimybės nebuvo.

Atnaujinta informacija. 2020-03-18 VMI ir SODRA paskelbė apie priimtas mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančias nuostatas. Esminės nuostatos:

 • VMI skelbs mokesčių mokėtojus (tuos, kurie dėl Covid-19 galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį), kuriems bus: nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, o pateikus prašymą sudaryti MPS, neskaičiuojamos palūkanos;
 • Bus taikomos ir aukščiau nurodytos analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės;
 • Nesantys sąraše mokesčių mokėtojai, kurie patyrė neigiamą poveikį dėl  Covid-19, taip pat turės teisę kreiptis dėl mokesčių mokėjimą palengvinančių priemonių taikymo;
 • „Vieno langelio” principas: vienas VMI ir SODRAI adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI, (prašymo formą VMI paskelbs savo puslapyje) , be to atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų (pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais);
 • sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku;
 • VMI, SODRA ir Muitinė netaikys išieškojimo veiksmų (išskyrus muitus) ir neskaičiuos delspinigių neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po šių metų kovo 16 d. (nuo karantino paskelbimo). Galios iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija;
  • Dėl mokesčių skolų, susidariusių iki karantino paskelbimo (kovo 16 d.), ir nesant galimybei jų sumokėti mokesčių mokėtojai turėtų kreiptis į VMI dėl MPS, o tie mokesčių mokėtojai, kurie jau yra sudarę MPS, gali pateikti prašymą pakeisti MPS grafiką ir sąlygas;
  • Jeigu įmonė negali mokėti įmokų pagal pateiktą prašymą SODRAI įmokas atidėti ar pagal sudarytą įmokų atidėjimo sutartį nustatytą mokėjimo grafiką, tai įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama, tačiau įmonė per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į SODRA dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

Avansinio pelno mokesčio deklaravimo termino pratęsimas iki kovo 30 d.

Pagal galiojančius teisės aktus, įmonės privalo pateikti avansinio pelno deklaracijas iki kovo 16 d. Kaip minėta, mokesčių administratorius perkelia avansinio pelno mokesčio deklaravimo už 2020 m. pirmąjį ketvirtį terminą į 2020 m. kovo 30 d.

Nurodytu aspektu aktualu ir tai, kad:

Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

Metinis GPM deklaravimas

VMI pratęsė metinio gyventojų pajamų deklaravimo ir GPM už 2019 metus sumokėjimo terminus iki 2020 m. liepos 1 d.

Parengta remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos informacija. 

Jeigu jūsų verslui reikalinga mokestinė konsultacija, kviečiame pasitarti su mūsų ekspertais.

Artūras Bakšys, mokesčių partneris, Mokesčių praktikos vadovas

Edvard Gasperskij, asocijuotasis partneris, mokesčių konsultantas

Agnė Pimpytė, teisininkė, mokesčių teisės ekspertė

Jolita Čėsnė, teisininkė, mokesčių teisės ekspertė

Akvilė Pauliūtė, jaunesnioji teisininkė

Užsisakykite svarbiausias naujienas