Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT advokatas Audrius Žvybas apie įmonių bankroto įstatymo pakeitimus

Nuo 2012 m. kovo 1 d. įsigaliojo įmonių bankroto įstatymo pasikeitimai. Dalis priimtų įstatymų jau buvo taikomi Lietuvos teismuose. Tai patvirtina, kad teismai teisingai aiškino abejonių keliančius atvejus.
Vienas iš svarbesnių pakeitimų yra susijęs su kreditoriaus pareiga informuoti bendrovę-skolininkę apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Iki šiol galiojusi tvarka buvo itin nepalanki kreditoriams tais atvejais, kai bendrovės realiai nevykdydavo veiklos savo buveinėse ir niekaip kitaip nebūdavo įmanoma surasti jos atstovų ir įteikti pranešimą.
Įsigaliojus pakeitimams, kreditorius, kuriam nepavyko įteikti pranešimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą bendrovei įprastu būdu, privalo išsiųsti pranešimą bendrovei ir ši bus laikoma informuota praėjus 5 dienoms po išsiuntimo. Visas pasekmes prisiima įmonė, kuri neužtikrina, kad jos buveinėje būtų atstovas, galintis priimti dokumentus.
Įstatymo pakeitimai įpareigoja teismą savo internetiniame tinklapyje skelbti apie priimtus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto bylos iškėlimą bei atsisakymą iškelti bylą. Ši informacija jau ir dabar buvo viešinama apygardos teismų internetiniuose tinklapiuose – nors ne visuomet operatyviai.
Dabar bankroto metu bus leidžiama atlikti skolų įskaitymus. Nors šią galimybę turės tik mokesčių administratorius, tai gali būti pirmasis žingsnis įtvirtinant ir platesnes įskaitymo galimybes.

Neliko apatinės ribos
Įstatymo pakeitimai  išsprendė klausimą dėl  kreditorių, kurie nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, teisinio statuso iki bankroto bylos iškėlimo. Dabar visi kreditoriai gali kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų. Tokia galimybė itin svarbi, kai kreditoriai siekia įsitraukti į procesą ir reikšti savo prašymus – pavyzdžiui, dėl administratoriaus kandidatūros.
Iki šiol teismas galėjo nustatyti nuo 30 iki 45 dienų terminą, per kurį kreditoriai gali pareikšti savo reikalavimus įmonei, kuriai iškelta bankroto byla. Dabar apatinės 30 d. ribos neliko. Kai  sąraše yra vos keli kreditoriai, tam gali užtekti ir kelių dienų,  tačiau maksimalus 45 d. terminas kai kuriais atvejais gali būti per trumpas.
Kaip parodė „Snoro“ atvejis  pradinio teismo paskirto 30 dienų termino nepakako visiems kreditoriams parengti dokumentus. Kreditoriams, užsieniečiams, iš vietos registrų reikia išsiimti informaciją apie bendrovę, legalizuoti ir išversti  dokumentus, todėl įstatyme galėtų būti numatyta galimybė nustatyti ir ilgesnį terminą.
Dabartinė redakcija numatė, kad įvairius reikalavimus kreditoriai teismui gali teikti iki teismas priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto, tačiau teismai jau seniai leido tokius reikalavimus priimti iki pat sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos.
Ši teismų praktikoje suformuluota taisyklė atsispindi ir naujuose pakeitimuose. Akivaizdu, kad toks vėlyvas kreditorius jau nebelabai gali tikėtis, kad jo reikalavimai bus patenkintas, nes ankstesniuose bankroto etapuose visas turtas greičiausiai jau bus parduotas, tačiau kai kuriais atvejais kreditoriai gali tikėtis susigrąžinti bent dalį skolos.

Griežtesni terminai
Įsigaliojus pakeitimams bankroto administratorius turės dirbti sparčiau. Naujos nuostatos numato, kad visus įmonės sandorius per paskutinius 3 m. administratorius turi patikrinti bei pareikšti atitinkamus ieškinius per 6 mėnesius nuo dokumentų gavimo. Šešių mėnesių gali nepakakti, kai reikia tvarkytis su didelės įmonės bankrotu, todėl  išskirtiniais atvejais terminą galima pratęsti dar iki 6 mėnesių. Iki šiol jokio termino nebuvo nustatyta.
Pakeitimai kreditoriams suteikia papildomų teisių. Iki šiol kreditoriai atskirai negalėjo kelti klausimo dėl administratoriaus pakeitimo, tai galėjo daryti tik kreditorių susirinkimas. Supaprastinto bankroto atveju, kai susirinkimai nėra šaukiami, administratorius apskritai galėdavo jaustis nekontroliuojamas.
Pakeitimai įtvirtina atskiro kreditoriaus ar jų grupės, turinčių virš 50% visos teismo patvirtintos reikalavimų sumos, teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo. Įstatymas apibrėžė administratorių ir jų padėjėjų statusą, kvalifikacijos reikalavimų, veiklos priežiūrą ir kitus organizacinius klausimus, kurie iki šiol buvo reguliuojami poįstatyminiais aktais.

Šaltinis: Verslo žinios, 2012 02 29, 15 psl.
Užsisakykite svarbiausias naujienas