Baltic Institute of Corporate Governance sveikina pirmuosius 36 Lietuvos verslo lyderius, baigusius profesionalių tarybos ir valdybos narių rengimo programą, ir tęsia sėkmingą darbą Bendrovių valdymo srityje

Diegdamos gerą valdymo praktiką, kaip, pavyzdžiui, pritraukdamos nepriklausomus patyrusius narius į savo tarybas ar valdybas, aiškiai atskirdamos valdymą ir kontrolę, bendrovės stiprina savo konkurencingumą globalioje rinkoje, didina veiklos efektyvumą ir skaidrumą, mažina verslo riziką.

Programos objektas yra – Bendrovių valdymas (augi. Corporate governance) ir aukščiau minimi rezultatai, pasiekiami išskirtinai taikant tik aukštus bendrovių valdymo standartus. Programa yra aktuali būtent Lietuvos verslui ir būtent šiandien, nes joje kalbama apie užsienio investicijų pritraukimą, o (Lietuva yra paskutinė Europos Sąjungoje pagal tiesiogines užsienio investicijas vienam gyventojui), neigiamas pasekmes verslui, kai priežiūros organo (tarybos ar valdybos priklausomai nuo įmonės valdymo struktūros) pirmininkas ir įmonės vadovas yra tas pats asmuo (Lietuvos verslo įmonėse ši praktika yra dažna) ir konkurencingumo didinimą globalioje rinkoje (ekonomikos atsigavimas labai priklausomas nuo eksporto atsigavimo).

„Šiandien Lietuvos verslas turi ieškoti atsakymų ne tik kokias trumpalaikes verslo gaivinimo priemones pasirinkti arba kur pasiskolinti pinigų, bet kaip užsitikrinti, jog įmonė turėtų įrankius konkuruoti atviroje globalioje rinkoje ilgalaikėje perspektyvoje. Mano nuomone, aukštų bendrovių valdymo standartų diegimas Lietuvos verslui šiandien yra svarbiausia sritis tiek stambioms, tiek vidutinėms, tiek ir smulkioms privataus kapitalo ar valstybės kontroliuojamoms įmonėms, – sako Arminta Saladžienė, Baltic Institute of Corporate Governance vykdomojo komiteto pirmininkė, NASDAQ OMX Vilnius valdybos pirmininkė.

 
Antanas Zabulis, UAB Omnitel prezidentas, baigęs šią programą, papildo: „Programa yra labai aktuali ir būtina kiekvienam įmonės savininkui, tarybos ar valdybos nariui, vadovui. Aš jaučiu tikro Bendrovių valdymo ambasadoriaus atsakomybę ir šią programą rekomenduoju visiems mano kolegoms”. Carlsberg Baltic prezidentas Tomas Kučinskas savo patirtį BICG programoje apibendrino: „Tai yra turbūt geriausias Institutas mūsų regione, mokantis, kaip valdyti ir kontroliuoti bendrovę”.

Šį šeštadienį (lapkričio 28 dieną) pirmą kartą susirinkusi BICG Bendrovių valdymo taryba patvirtino instituto strategiją ir sutarė dėl kitų metų iniciatyvų. BICG planuoja aktyviai plėtoti savo veiklą taip pat ir Latvijoje bei Estijoje, toliau rengti profesionalius tarybų ir valdybų narius, pasiūlyti švietimo programas viešajam sektoriui ir žiniasklaidos atstovams, įtraukti visuomenę į diskusijas aktualiais Baltijos šalių bendrovių valdymo klausimais, parengti gero bendrovių valdymo gaires Baltijos šalių įmonėms, užmegzti glaudesnius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dirbančiomis gero bendrovių valdymo srityje. BICG bendradarbiaus su Baltijos šalių vyriausybėmis, siekdamas perkelti geriausią tarptautinę praktiką bendrovių valdymo srityje Baltijos šalyse.

Daugiau informacijos apie BICG galima rasti www.corporategovernance.lt

Papildoma informacija:

Gero bendrovių valdymo svarba
Aukšti bendrovių valdymo standartai padeda bendrovėms:
lengviau ir pigiau pritraukti kapitalą:
investuotojai moka 10-40% premiją, įsigydami gerai valdomas bendroves,
kreditoriai skolina iki 0,5% pigiau gerai valdomoms bendrovėms;
padeda pritraukti užsienio investuotojus;
patyrę nepriklausomi tarybų/valdybų nariai padeda sustiprinti bendrovių konkurencingumą; tarptautinėse rinkose valdymo ir kontrolės atskyrimas mažina bendrovių veiklos riziką;
Gera bendrovių valdymo praktika tokiu būdu prisideda prie spartesnės ir tvaresnės ekonomikos plėtros, naujų darbo vietų sukūrimo.

Apie Baltic Institute of Corporate Governance (Bendrovių valdymo institutas Baltijos šalyse, trumpinys- BICG)

BICG yra ne pelno siekianti iniciatyva, kuria siekiama gerinti Baltijos regiono verslo ir visuomenės suvokimą apie bendrovių valdymą ir jo svarbą mokyti ir sertifikuoti profesionalius valdybų/tarybų narius Baltijos šalyse teikti rekomendacijas bendrovių valdymo klausimais mažoms, vidutinėms ir didelėms privataus ir viešojo sektoriaus įmonėms Baltijos šalyse.

Misija
Baltic Institute of Corporate Governance, skleisdamas gerą bendrovių valdymo praktiką, siekia pagerinti Baltijos šalių privataus ir viešojo sektorių bendrovių konkurencingumą ir skaidrumą.

Vizija
Baltic Institute of Corporate Governance – gero bendrovių valdymo ekspertai Baltijos šalyse. Institutas, kaip ne pelno siekianti iniciatyva, gerina verslo ir visuomenės suvokimą apie bendrovių valdymą ir jo svarbą, šviečia ir suburia visas suinteresuotas grupes bei skatina bendroves įsidiegti tinkamą valdymo praktiką.

BICG Bendrovių valdymo taryba (Baltic Corporate Governance Board) Suformuota autoritetinga Bendrovių valdymo taryba Baltijos šalyse (Baltic Corporate Governance Board) prisideda prie gero bendrovių valdymo skatinimo ir praktikos sklaidos. Šiuo metu ją sudaro šie Baltijos šalių verslo lyderiai:

trys nariai iš Lietuvos: Rolandas Barysas, Verslo žinių generalinis direktorius ir vyriausiasis redaktorius; prof. Viktoras Butkus, Fermentas International Inc. valdybos pirmininkas; Antanas Juozas Zabulis, UAB Omnitel prezidentas;

narė iš Latvijos Ieva Plaude-Roehlinger, Kolonna tarybos pirmininkė (artimiausiu metu bus išrinkti likę du nariai iš Latvijos);

trys nariai iš Estijos: Heldur Meerits, LHV Pank tarybos narys; Ian Plenderleith, Tallinna Vesi generalinis direktorius; Veikko Sepp, Ericsson generalinis direktorius Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
 

Profesionalių tarybos ir valdybos narių rengimo programa.
Ši programa skirta profesionalių tarybos ir valdybos narių ruošimui, kurie, dalyvaudami bendrovių veikloje, diegs gerą valdymo praktiką ir taip prisidės prie Baltijos šalių kompanijų, rinkų, ekonomikų ilgalaikės tvarios plėtros. BICG profesionalių tarybos ir valdybos narių rengimo programa parengta pagal analogišką Stokholmo komercijos rūmų programą bei Tarptautinės finansų korporacijos bendrovių valdymo lyderystės programą. Ją sudaro trys dalys – praktinius seminarus veda patyrę ekspertai iš Skandinavijos ir Baltijos šalių. Programa orientuota į tokias temas kaip: akcininkų vaidmuo ir atsakomybė, nepriklausomi ir susiję nariai, vadovų atsakomybė, teisinis reguliavimas, rizika ir krizės, darni plėtra ir santykiai su interesų grupėmis bei kitas. Egzaminą raštu išlaikę programos dalyviai yra atestuoti kaip profesionalūs tarybos/valdybos nariai. Kita profesionalių tarybos ir valdybos narių rengimo programa yra numatyta 2010 metų gegužės mėnesį.

Išsamesnės informacijos teiraukitės:
Kristian Kaas Mortensen
Baltic Institute of Corporate Governance vykdomojo komiteto narys
[email protected] +370 611 133 44
www.corporategovernance.ee
www.corporategovernance.lv
www.corporategovernance.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas