„Baltic Institute of Corporate Governance” – pirmoji bendra iniciatyva siekiant skleisti žinias apie bendrovių valdymą Baltijos šalyse

„Jaučiame neatidėliotiną poreikį tobulinti bendrovių valdymo veiksmų programą Baltijos regione. Geros bendrovių valdymo praktikos įdiegimas turi teigiamos įtakos įmonės vertinimui, priėjimo prie kapitalo galimybėms, veiklos rezultatams bei reputacijai. Ekonominio nuosmukio akivaizdoje bendrovių veiklos skaidrumas, efektyvi kontrolė, kompetentingi ir turintys sprendimo galią valdymo organai yra yžač svarbūs. Užsienio patirtis rodo, kad gera kompanijų valdymo praktika lemia geresnius verslo rezultatus ir taip prasideda prie visuomenės gerovės”, – sako BICG vykdomojo komiteto pirmininkė,  NASDAQ OMX Vilnius valdybos pirmininkė Arminta Saladžienė.

BICG Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje veiklą pradeda pirmosios profesionalių įmonės valdymo organų narių rengimo programos Baltijos šalyse pristatymu. Šios programos tikslas yra parengti aukščiausio lygio profesionalus, kurie eidami savo pareigas bendrovės valdyboje (taryboje),  įdiegtų geriausius valdymo metodus ir tuo prisidėtų prie stabilios Baltijos šalių įmonių plėtos. Programą parengė Stokholmo prekybos rūmai, o ją pristatys žymiausi bendrovių valdymo srities ekspertai.

BICG taip pat planuoja pakviesti verslo atstovus, įmonių vadovus, žiniasklaidą bei visuomenę diskutuoti tokiais aktualiais Baltijos šalių bendrovių valdymo klausimais, kaip tinkamos valdymo bei kontrolės struktūros pasirinkimas, santykiai tarp akcininkų, bendrovės valdybos (tarybos) bei vadovų, efektyvios valdymo struktūros sukūrimas, santykiai su bendrovės dalyviais ir pan. Šiuo metu yra formuojama autoritetinga Baltijos šalių bendrovių valdymo taryba (Baltic Corporate Governance Board), kurią sudarys 9 Baltijos šalių verslo lyderiai, ir kurios tikslas yra skleisti žinias apie bendrovių valdymą bei konsultuoti geriausių metodų pasirinkimo klausimais.

BICG bendrovės vadovų rengimo programą sudaro trys dalys, kurių metu visas dėmesys bus sutelkiamas į praktinius seminarus, vyksiančius kiekvienoje iš trijų Baltijos šalių sostinių. Programos rėmuose bus nagrinėjamos tokios temos, kaip akcininkų, valdybos (tarybos) narių (tiek vykdančiųjų, tiek ir nevykdančiųjų) vaidmuo bei atsakomybė, direktorių funkcijos, įstatyminė bazė, rizikos ir krizių valdymas, įmonių stabilumas bei dalyviai, taip pat kitos temos. Baigę programą, jos dalyviai laikys egzaminą raštu ir bus atestuojami kaip profesionalūs valdybos (tarybos) nariai.

Pirmoji programos dalis vyks Taline lapkričio 6-7 dienomis, po to Rygoje lapkričio 13-14 dienomis, ir pagaliau lapkričio 27-28 dienomis Vilniuje.

Seminarus ves didelę patirtį turintis aukščiausio rango vadovas bei pagrindinis Stokholmo prekybos rūmų valdymo organų narių rengimo programos lektorius p. Raoul Hasselgren. Dalyvauti programoje bus kviečiami ir kiti žinomi pranešėjai iš Skandinavijos šalių, kurie atvyks pasidalinti savo kaip valdybos (tarybos) narių patirtimi.

Daugiau informacijos apie BICG galite rasti tinklapyje www.corporategovernance.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas