Teisinės atsakomybės apribojimas
Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra tik bendro informacinio pobūdžio ir neturėtų būti laikoma teisine konsultacija. Ja neturėtų būti remiamasi arba naudojamasi kaip konkrečiu patarimu tam tikromis aplinkybėmis. Mes dedame visas pastangas, kad visa tinklalapyje pateikiama informacija būtų nuolat atnaujinama, tačiau kartais gali pasitaikyti klaidų. GLIMSTEDT neprisiima jokios atsakomybės vartotojams arba trečiosioms šalims dėl jų naudojimosi šia medžiaga ar jos turiniu. Vartotojai sutinka nenaudoti arba neleisti naudoti šios medžiagos neteisėtais tikslais, taip pat nenaudoti šios medžiagos taip, kad būtų pakenkta mūsų darbuotojų arba firmos reputacijai.
Visos autoriaus teisės, duomenų bazių teisės, prekės ženklai ir kita intelektinė nuosavybė, susijusi su šiuo tinklalapiu ir jame pateikta medžiaga, priklauso tik mums.
Šio tinklalapio turinys saugomas autoriaus teisių. Vartotojai sutinka nekeisti, nedauginti, nekopijuoti, neplatinti, neatskleisti trečiosioms šalims, nenaudoti šios medžiagos komerciniais tikslais arba savo naudai be mūsų raštiško sutikimo.
Tam tikros šio tinklalapio dalys gali būti susijusios su išoriniais interneto puslapiais, o išoriniai interneto puslapiai gali turėti nuorodas į šį tinklalapį. GLIMSTEDT nėra atsakinga už bet kokių išorinių interneto puslapių turinį.
Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie šiame tinklalapyje publikuojamoje medžiagoje pateiktą informaciją, prašom susisiekti su GLIMSTEDT.

Užsisakykite svarbiausias naujienas