Baltijos-Amerikos komercijos rūmai (Baltic American Chamber of Commerce, BACC)

Niujorke įsteigti Baltijos-Amerikos komercijos rūmai (Baltic American Chamber of Commerce, BACC) skatina verslo santykius tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Baltijos valstybių, rengia mokymus, seminarus, viešas diskusijas savo nariams, rūpinasi jų verslo migracijos klausimais. GLIMSTEDT yra viena iš šių rūmų narių-steigėjų, o kontoros vadovaujantysis partneris Egidijus Bernotas yra BACC valdybos narys.

NextLaw Referral Network

„Nextlaw Referral Network“

„Nextlaw Referral Network“ – didžiausias pasaulyje teisininkų tinklas, jungiantis daugiau kaip 650 advokatų kontorų ir 30 000 teisininkų daugiau kaip 200 šalių. GLIMSTEDT prisijungė prie „Nextlaw Referral Network“ 2018 metais.

iTechLaw

Tarptautinė technologijų teisės asociacija „ITechLaw“

„ITechLaw“ yra ne pelno organizacija, įsteigta siekiant informuoti ir šviesti teisininkus apie specifinius teisinius klausimus, kylančius vykstant informacinių ir ryšių technologijų raidai, jas gaminant, reklamuojant, įsigyjant ir naudojant. Savo paslaugas teisininkų bendruomenei šis tinklas teikia nuo 1971 m., o šiuo metu jis tapo viena plačiausiai veikiančių ir stambiausių tokio tipo asociacijų. Šio tinklo darbe GLIMSTEDT dalyvauja nuo 2010 m. Teisininkė Raminta Stravinskaitė yra „ITechLaw“ atstovė Lietuvai ir Baltijos regionui.

LT VCA

Lietuvos rizikos kapitalo asociacija

Asociacija padeda gerinti ūkio finansavimą, ypač smulkiajam verslui, skatinti ūkio augimą ir verslumą. LT RPKA atvira bendradarbiavimui su rizikos kapitalo, turto valdymo, investiciniais fondais, verslo angelais, teisininkų kontoromis, konsultantais finansų klausimais ir visais kitais tiesioginių investicijų rinkos dalyviais. GLIMSTEDT yra šios organizacijos narė nuo 2010.

British Chamber of Commerce in Lithuania

Didžiosios Britanijos prekybos rūmai Lietuvoje

Didžiosios Britanijos prekybos rūmai Lietuvoje (The British Chamber of Commerce in Lithuania) skatina prekybą ir bendrą verslą tarp Didžiosios Britanijos ir Lietuvos, vysto dvišalius bendradarbiavimo santykius, inicijuoja informacijos keitimąsi, skatina verslo kontaktų užmezgimą ir atstovauja rūmų narių ekonominiams interesams.

The American Chamber of Commerce in Lithuania

Amerikos prekybos rūmai Lietuvoje (AmCham Lithuania)

Amerikos prekybos rūmai Lietuvoje (AmCham Lithuania) yra pelno nesiekianti nevyriausybinė verslo asociacija, atstovaujanti daugiau nei 120 JAV, tarptautinių ir vietinių įmonių. 1993 metais įkurti Amerikos prekybos rūmai Lietuvoje yra viena iš pirmaujančių tarptautinių verslo organizacijų šalyje.

Lithuania Israel Chamber of Commerce

Lietuvos-Izraelio prekybos rūmai (LICC)

Lietuvos-Izraelio prekybos rūmai stiprina Izraelio ir Lietuvos ekonominius, komercinius ir mokslinius ryšius, skatina jų plėtrą bei tarpusavio investicijas ir aktyviai stebi teisėkūros procesą. LICC daugiausia dėmesio skiria žinių ekonomikai, aukštoms technologijoms, mokslui, medicinai, turizmui ir pažangiojo verslo bendradarbiavimo sritims.

Shiparrested.com

Asociacija „Shiparrested.com“

„Shiparrested.com“ yra teisininkų, arbitrų ir laivybos rinkos specialistų asociacija, kurios nariai specializuojasi atstovauti laivininkystės įmonių bei uostų interesams. „Shiparrested.com“ tinklas apima daugiau nei 1000 pasaulio uostų. Narystė „Shiparrested.com“ asociacijoje leidžia GLIMSTEDT efektyviai užtikrinti esamų klientų interesų apsaugą jų laivams atvykstant į bet kurį pasaulio uostą bei ginti Lietuvos ir užsienio verslo įmonių teises nukreipiant reikalavimus į laivus, atvykstančius į Klaipėdos uostą.

The association of data protection officers

Duomenų apsaugos pareigūnų asociacija

Duomenų apsaugos pareigūnų asociacija (angl. the Association of Data Protection Officers, ADPO) vienija duomenų apsaugos specialistus ir suteikia jiems galimybę dalintis idėjomis, išsakyti rūpimus klausimus, aiškintis naujus teisės aktus ir siūlyti įžvalgas dėl duomenų apsaugos pareigūno darbo reikalavimų bei su jais susijusių iššūkių.

Vaistų gamintojų asociacija

Vaistų gamintojų asociacija (VGA)

Vaistų gamintojų asociacija (VGA) vienija farmacijos kompanijas, jų atstovybes Lietuvoje, gaminančias inovatyvius ir generinius vaistus, taip pat atliekančias vaistinių preparatų gamintojų atstovavimo, rinkodaros, vaistų registracijos paslaugas. VGA teikia teisingą informaciją sveikatos priežiūros, farmacijos specialistams ir pacientams apie generinių vaistų efektyvumą ir saugumą.

Užsisakykite svarbiausias naujienas