BACC logotipas

Baltijos-Amerikos komercijos rūmai (Baltic American Chamber of Commerce, BACC)

Niujorke įsteigti Baltijos-Amerikos komercijos rūmai (Baltic American Chamber of Commerce, BACC) skatina verslo santykius tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Baltijos valstybių, rengia mokymus, seminarus, viešas diskusijas savo nariams, rūpinasi jų verslo migracijos klausimais. Glimstedt yra viena iš šių rūmų narių-steigėjų, o kontoros partneris Egidijus Bernotas yra BACC valdybos narys.

NextLaw Referral Network

„Nextlaw Referral Network“

„Nextlaw Referral Network“ – didžiausias pasaulyje teisininkų tinklas, jungiantis daugiau kaip 650 advokatų kontorų ir 30 000 teisininkų daugiau kaip 200 šalių. Glimstedt prisijungė prie „Nextlaw Referral Network“ 2018 metais.

LT VCA

Lietuvos rizikos kapitalo asociacija

Asociacija padeda gerinti ūkio finansavimą, ypač smulkiajam verslui, skatinti ūkio augimą ir verslumą. LT RPKA atvira bendradarbiavimui su rizikos kapitalo, turto valdymo, investiciniais fondais, verslo angelais, teisininkų kontoromis, konsultantais finansų klausimais ir visais kitais tiesioginių investicijų rinkos dalyviais. Glimstedt yra šios organizacijos narė nuo 2010.

The American Chamber of Commerce in Lithuania

Amerikos verslo rūmai Lietuvoje (American Chamber of Commerce in Lithuania)

Asociacija “American Chamber of Commerce” veiklą Lietuvoje pradėjo 1993 metais. Įsteigta keleto pirmųjų JAV investuotojų, šiandien asociacija yra didžiausiais užsienio prekybos rūmais Lietuvoje, vienijančiais per 140 narių, kurie bendrai kuria per 20 tūkstančių darbo vietų šalyje.

Tai laisvanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti verslo organizacija, vienijanti JAV ir vietines įmones bei verslininkus, dirbančius Lietuvoje ir užsienyje. Asociacija siekia paskatinti ir palaikyti dialogą tarp verslo, ekonominės ir politinės bendruomenių, dalyvauti verslą reguliuojančių įstatymų leidyboje bei prisidėti prie Lietuvos ir JAV santykių vystymo.

Lithuania Israel Chamber of Commerce

Lietuvos-Izraelio prekybos rūmai (LICC)

Lietuvos-Izraelio prekybos rūmai stiprina Izraelio ir Lietuvos ekonominius, komercinius ir mokslinius ryšius, skatina jų plėtrą bei tarpusavio investicijas ir aktyviai stebi teisėkūros procesą. LICC daugiausia dėmesio skiria žinių ekonomikai, aukštoms technologijoms, mokslui, medicinai, turizmui ir pažangiojo verslo bendradarbiavimo sritims.

Shiparrested.com

Asociacija „Shiparrested.com“

„Shiparrested.com“ yra teisininkų, arbitrų ir laivybos rinkos specialistų asociacija, kurios nariai specializuojasi atstovauti laivininkystės įmonių bei uostų interesams. „Shiparrested.com“ tinklas apima daugiau nei 1000 pasaulio uostų. Narystė „Shiparrested.com“ asociacijoje leidžia Glimstedt efektyviai užtikrinti esamų klientų interesų apsaugą jų laivams atvykstant į bet kurį pasaulio uostą bei ginti Lietuvos ir užsienio verslo įmonių teises nukreipiant reikalavimus į laivus, atvykstančius į Klaipėdos uostą.

The association of data protection officers

Duomenų apsaugos pareigūnų asociacija

Duomenų apsaugos pareigūnų asociacija (angl. the Association of Data Protection Officers, ADPO) vienija duomenų apsaugos specialistus ir suteikia jiems galimybę dalintis idėjomis, išsakyti rūpimus klausimus, aiškintis naujus teisės aktus ir siūlyti įžvalgas dėl duomenų apsaugos pareigūno darbo reikalavimų bei su jais susijusių iššūkių.

Vaistų gamintojų asociacija

Vaistų gamintojų asociacija (VGA)

Vaistų gamintojų asociacija (VGA) vienija farmacijos kompanijas, jų atstovybes Lietuvoje, gaminančias inovatyvius ir generinius vaistus, taip pat atliekančias vaistinių preparatų gamintojų atstovavimo, rinkodaros, vaistų registracijos paslaugas. VGA teikia teisingą informaciją sveikatos priežiūros, farmacijos specialistams ir pacientams apie generinių vaistų efektyvumą ir saugumą.

Norwegian – Lithuanian Chamber of Commerce (NLCC)

Norwegian – Lithuanian Chamber of Commerce (NLCC) yra ne pelno siekianti verslo organizacija, atstovaujanti daugiau nei 100 įmonių, besidominčių Norvegijos ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimu ir dvišaliais santykiais. „Glimstedt“ prie Norwegian – Lithuanian Chamber of Commerce prisijungė 2021 metais.

iuriskigal

IURISGAL | International Network of Law Firms

IURISGAL – pirmasis ir vienintelis pasaulinis nepriklausomų advokatų kontorų tinklas, kurio pagrindinė šnekamoji kalba yra ispanų ir kuris aktyviai veikia penkiuose žemynuose.

Turkish Lithuanian

The Turkish Lithuanian Chambers of Commerce (TLCC)

Turkijos ir Lietuvos prekybos rūmų (TLCC) organizacijos tikslas – skatinti ir palengvinti prekybą, investicijas ir bendradarbiavimą tarp Turkijos ir Lietuvos. TLCC savo nariams teikia įvairias paslaugas ir vykdo įvairią veiklą, pavyzdžiui, organizuoja verslo delegacijas, muges, seminarus, kontaktų užmezgimo renginius, kontaktų užmezgimą ir konsultacijas. TLCC taip pat atstovauja savo narių interesams abiejose šalyse ir veikia kaip tiltas tarp viešojo ir privataus sektorių.

Užsisakykite svarbiausias naujienas