Publikacijos

Kaip tvarkyti vietos nustatymo įrenginių renkamus asmens duomenis?2017-11-14

Vietos nustatymo įrenginiai montuojami transporto priemonėse siekiant jas naudoti efektyviai, saugoti patikėtą turtą ar pačią transporto priemonę nuo vagysčių. GSM/GPS sekimo įrenginiais dažniausiai f..

Nauja pareiga — vertinti poveikį duomenų apsaugai 2017-11-07

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente yra dar vieną naujovė - pareiga atlikti vadinamąjį poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kuri atsiranda esant tikimybei, kad duomenų tvarkymo operacijų metu kils ..

Preliminarioji sutartis: ką turi žinoti nekilnojamojo turto pardavėjas2017-10-31

Įsigyjant arba parduodant nekilnojamąjį turtą aktualu įvertinti visas galimas teisines rizikas. Šiame straipsnyje bus aptarti svarbiausi aspektai, kuriuos turėtų žinoti pardavėjas, sudarydamas prelimi..

Teisė būti pamirštam pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą2017-10-24

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas gerokai išplėtė kiekvieno iš mūsų teisę būti pamirštam. Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, nu..

Kur vadovo atsakomybės riba? Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kuria pavojingą precedentą2017-10-17

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį, kurioje nurodė, jog vadovas yra atsakingas už bendrovės dėl netinkamos buhalterinės apskaitos tvarkymo gautą baudą ir turi atlyginti patirtą žalą. Šioje..

Ar bankrutuojančių įmonių kreditoriai turės daugiau galimybių susigrąžinti skolą? 2017-10-10

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar tiksliau apibrėžė kreditorių galimybes apginti savo teisėtus interesus. 2017 m. rugsėjo 26 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl kredit..

Kaip spręsti verslo ginčus, atsidūrus aklavietėje?2017-10-05

Akcininkų ginčų priežastys būna įvairios – skirtingas bendrovės veiklos strategijos, krypčių ir tikslų suvokimas, dividendų mokėjimo tvarka ir dydis, finansavimo šaltiniai, nuostolių dengimo principai..

Duomenų apsaugos pareigūnas – viena didžiausių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovių2017-10-03

Viena didžiausių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovių yra pareiga paskirti duomenų apsaugos pareigūną. Tai turės padaryti tam tikrus kriterijus atitinkantys asmens duomenų valdytojai ir tvark..

Kiek dar mokėsime už valdininkų tarpusavio peštynes?2017-09-29

Statistika rodo, kad Lietuvoje prokurorai daugiau nei 300 kartų per metus naudojasi teise ginti viešąjį interesą. Plačioji visuomenė apie tokius veiksmus dažniausia išgirsta, kai klausimas paliečia mi..

Teisė į duomenų perkeliamumą: kaip tinkamai pasirengti2017-09-26

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas praplėtė fizinių asmenų – duomenų subjektų, vadinasi, kiekvieno iš mūsų, kurių asmens duomenys yra vienaip ar kitaip renkam..

Vidaus sandorio ir pavedimo anatomija: kaip pirkti „iš savęs“ legaliai2017-09-19

Kiekviena organizacija savo poreikius gali patenkinti pati, naudodama savo vidinius resursus arba pasitelkdama trečiuosius asmenis. Tik kai kalbama apie viešojo poreikio tenkinimą, privalu užtikrinti,..

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką būtina atlikti ir žinoti2017-09-12

2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas[i] (toliau – Reglamentas). Ką verslo įmonėms būtina atlikti ir žinoti iki jam įsigaliojant? Tvarkomų asmens duomenų in..

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: nauda verslui ar tik didesnės sankcijos?2017-09-05

Praėjusių metų pavasarį Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016/679) pirmiausia asocijuojasi su didelėmis baudomis, gresiančiomis asmens duomenis v..

Vidaus sandoriai pagal naująjį viešųjų pirkimų reglamentavimą2017-08-29

Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (PĮ) įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. Nauj..

Robovadybininkai prekyboje: kaip išsaugoti optimizacijos naudą2017-08-22

„Aš nepadariau pažeidimo, tai roboto kaltė!“ – tokie pareiškimai jau greitai nieko nestebins ir nebus susiję su pilnatimi. Robotai  ateina į visas mūsų gyvenimo sritis, ir net su fiziniu darbu nesusij..

Kontaktai

Jogailos 4, 01116 Vilnius
Telefonas: +370 5 2690 700