Publikacijos

Kur vadovo atsakomybės riba? Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kuria pavojingą precedentą2017-10-17

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį, kurioje nurodė, jog vadovas yra atsakingas už bendrovės dėl netinkamos buhalterinės apskaitos tvarkymo gautą baudą ir turi atlyginti patirtą žalą. Šioje..

Ar bankrutuojančių įmonių kreditoriai turės daugiau galimybių susigrąžinti skolą? 2017-10-10

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar tiksliau apibrėžė kreditorių galimybes apginti savo teisėtus interesus. 2017 m. rugsėjo 26 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl kredit..

Kaip spręsti verslo ginčus, atsidūrus aklavietėje?2017-10-05

Akcininkų ginčų priežastys būna įvairios – skirtingas bendrovės veiklos strategijos, krypčių ir tikslų suvokimas, dividendų mokėjimo tvarka ir dydis, finansavimo šaltiniai, nuostolių dengimo principai..

Duomenų apsaugos pareigūnas – viena didžiausių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovių2017-10-03

Viena didžiausių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovių yra pareiga paskirti duomenų apsaugos pareigūną. Tai turės padaryti tam tikrus kriterijus atitinkantys asmens duomenų valdytojai ir tvark..

Kiek dar mokėsime už valdininkų tarpusavio peštynes?2017-09-29

Statistika rodo, kad Lietuvoje prokurorai daugiau nei 300 kartų per metus naudojasi teise ginti viešąjį interesą. Plačioji visuomenė apie tokius veiksmus dažniausia išgirsta, kai klausimas paliečia mi..

Teisė į duomenų perkeliamumą: kaip tinkamai pasirengti2017-09-26

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas praplėtė fizinių asmenų – duomenų subjektų, vadinasi, kiekvieno iš mūsų, kurių asmens duomenys yra vienaip ar kitaip renkam..

Vidaus sandorio ir pavedimo anatomija: kaip pirkti „iš savęs“ legaliai2017-09-19

Kiekviena organizacija savo poreikius gali patenkinti pati, naudodama savo vidinius resursus arba pasitelkdama trečiuosius asmenis. Tik kai kalbama apie viešojo poreikio tenkinimą, privalu užtikrinti,..

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką būtina atlikti ir žinoti2017-09-12

2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas[i] (toliau – Reglamentas). Ką verslo įmonėms būtina atlikti ir žinoti iki jam įsigaliojant? Tvarkomų asmens duomenų in..

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: nauda verslui ar tik didesnės sankcijos?2017-09-05

Praėjusių metų pavasarį Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016/679) pirmiausia asocijuojasi su didelėmis baudomis, gresiančiomis asmens duomenis v..

Vidaus sandoriai pagal naująjį viešųjų pirkimų reglamentavimą2017-08-29

Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (PĮ) įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d. Nauj..

Robovadybininkai prekyboje: kaip išsaugoti optimizacijos naudą2017-08-22

„Aš nepadariau pažeidimo, tai roboto kaltė!“ – tokie pareiškimai jau greitai nieko nestebins ir nebus susiję su pilnatimi. Robotai  ateina į visas mūsų gyvenimo sritis, ir net su fiziniu darbu nesusij..

Išėjimo iš bendro verslo scenarijus: tarpusavio opcionai2017-08-16

Prieš pradedant bendrą verslą itin svarbu pagalvoti, kas bus, jei verslas nepavyks arba santykiai tarp partnerių nesusiklostys taip, kaip planuota ar tikėtasi. Prieš imantis bendros veiklos, svarbu su..

Pirkimuose melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas2017-08-08

Nuo liepos 1 d. pirkimų vykdytojas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbia informaciją apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė ar pateikė melagingą informaciją...

Nekonkuravimas pagal naująjį Darbo kodeksą2017-08-01

Nekonkuravimo susitarimai – vienas iš daugiausia visuomenės dėmesio sulaukusių naujojo Darbo kodekso skirsnių. Spaudoje mirgėjo antraštės apie „įteisintas plačias nekonkuravimo sutartis“. Ar tikrai ta..

Sutarti viešieji pirkimai2017-07-25

Viešajam sektoriui vykdant viešuosius pirkimus konkurenciją užtikrinančiu būdu, pavyzdžiui, organizuojant konkursą, paprastai užtikrinama geriausia kokybė už mažiausią kainą. Ši taisyklė negalioja tai..

Kontaktai

Jogailos 4, 01116 Vilnius
Telefonas: +370 5 2690 700