Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai turi būti orientuoti ne į procesą, bet į rezultatą.

Viešąjį sektorių drąsiai galime pavadinti bene didžiausiu verslo užsakovu. Todėl labai svarbu užtikrinti skaidrų viešųjų pirkimų vykdymą, kad tiekėjai galėtų sąžiningai konkuruoti tarpusavyje. Padėsime tinkamai parengti pirkimo sąlygas bei sureguliuoti procesus, kad gautumėte norimą pirkimų rezultatą, o ginčų tikimybė sumažėtų iki minimumo. Patarsime kokią teisinę strategiją pasirinkti ir kaip teisingai pasirengti, kad ženkliai priartintume Jūsų galimybės laimėti.

Kontora teisines paslaugas viešųjų pirkimų srityje teikia tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek viešųjų pirkimų dalyviams (tiekėjams).

Atstovaudami perkančiosioms organizacijoms, rengiame:

 • pirkimų sąlygas (įskaitant nekilnojamojo turto nuomos pirkimo sąlygas), sutarčių projektus ir kitus konkursų dokumentus;
 • konsultuojame pirkimų procedūrų metu (rengiant atsakymus į tiekėjų klausimus, atsakymus į pretenzijas);
 • dalyvaujame tiekėjų pasiūlymų vertinimo, derybų procedūrose;
 • taip pat teisminiuose procesuose, valdžios institucijose;
 • konsultuojame viešojo pirkimo sutarčių vykdymo;
 • pripažinimo perkančiosiomis organizacijomis bei kitais viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo klausimais.

Viešųjų pirkimų dalyvius konsultuojame dėl:

 • pasiūlymų ir pasiūlymų patikslinimų rengimo;
 • klausimų perkančiosioms organizacijoms, sutarčių sudarymo ir sutarčių vykdymo klausimais;
 • atstovaujame derybose;
 • rengiame pretenzijas perkančiosioms organizacijoms, skundus Viešųjų pirkimų tarnybai bei atstovaujame teisminiuose ginčuose prieš perkančiąsias organizacijas.
 • Vienos didžiausių Lietuvos bendrovių konsultavimas dėl rangos sutarčių, sudarytų pagal FIDIC sąlygas, vykdymo ir sutarčių keitimo bei sutarčių vykdymo terminų pratęsimo galimybių;
 • Privačios įmonės atstovavimas byloje dėl projekto, kurio vertė 3 mln. EUR.;
 • Telekomunikacijų bendrovės atstovavimas byloje dėl 3G ryšio aprėpties ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimo momento;
 • Įstaigos atstovavimas byloje dėl konkurso sąlygų teisėtumo ir pritaikymo konkrečiam tiekėjui;
 • Kliento atstovavimas byloje dėl pripažinimo perkančiąja organizacija;
 • Privačios įmonės atstovavimas byloje dėl paslaugų teikimo pasibaigus viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminui;
 • ES struktūrinės paramos fondų projektų įgyvendinančių institucijų (Transporto investicijų direkcija, Aplinkos projektų valdymo agentūra) konsultavimas viešųjų pirkimų vykdymo, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais, subrangos pasitelkimo klausimais;
 • Privačios įmonės atstovavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme byloje dėl prejudicinio sprendimo viešųjų pirkimų teisės klausimais;
 • Kliento atstovavimas Europos Sąjungos Bendrojo Teismo byloje dėl pareigos perkančiosioms organizacijoms motyvuoti savo sprendimus.

Kontaktai

Jogailos 4, 01116 Vilnius
Telefonas: +370 5 2690 700