Energetikos teisė

Mūsų prioritetas - sinchronizuoti ir suderinti, o ne supriešinti verslo ir viešuosius interesus.

Nuolat stebime geopolitines bei energetikos tendencijas Lietuvoje, dalyvaujame jų formavime, tobuliname ir viešiname. Profesionaliai pakonsultuosime su viešaisiais ryšiais artimai susijusį verslą ne tik iš teisinės, bet ir iš sėkmingo verslo kūrimo perspektyvos. Turime daug partnerių įvairiose srityse – bendradarbiaudami su jais suteiksime ne tik profesionalias visapusiškas paslaugas, bet ir pačią naujausią, moderniosios energetikos tendencijas atspindinčią informaciją.

 • teisinė pagalba dėl angliavandenilių ir naudingųjų iškasenų eksploatavimo teisių gavimo ir eksploatavimo sutarčių sudarymo;
 • teisinis auditas, konkurso sąlygų rengimas, statybos, eksploatavimo, energijos pirkimo-pardavimo ir ETPT sutarčių rengimas, derinimas ir vertinimas;
 • energetikos sektoriaus dalyvių atstovavimas Lietuvos teismuose ginčuose dėl kelio servituto ir kitų servitutų požeminėms ir antžeminės elektros perdavimo linijoms nustatymo; 
 • klientų atstovavimas pirkimo-pardavimo, reorganizavimo, įsigijimo ir jungtinės veiklos vykdymo sandoriuose tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu; 
 • teisinė pagalba įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) trečiąjį energetikos paketą, su jungtinės veiklos vykdymu bei su atsinaujinančių energijos šaltinių ir atominės elektrinės koncesijų suteikimo ir eksploatavimo nutraukimo projektais susijusių teisinių dokumentų rengimas ir vertinimas;        
 • konsultuojame valstybės institucijas rengiant su energetikos infrastruktūra susijusius teisės aktus ir tinklų kodeksus; konsultuojame energetikos sektoriaus reguliavimo klausimais, glaudžiai bendradarbiaujame su nacionaline reguliavimo institucija Lietuvoje ir konsultuojame valstybės pagalbos, supirkimo tarifų bei reguliuojamų kainų ir tarifų klausimais; atstovaujame energetikos sektoriaus dalyviams ES institucijose. 
 • Ignalinos atominės elektrinės auditas (2013);
 • AB „Klaipėdos nafta“ auditas;
 • Suskystintų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje auditas;
 • LR valstybinių institucijų konsultavimas įgyvendinant ESCO projektus viešųjų pastatų ir gatvių apšvietimo sektoriuje pagal EBRD įgaliojimus;
 • ESCO rinkos Lietuvoje analizės rengimas EBRD užšakymu;
 • LR Energetikos ministerijos konsultavimas klausimais, susijusiais su galimais investiciniais ginčais, kurie gali kilti dėl teisinio reguliavimo pokyčių (supirkimo tarifų mažinimo) gaminant elektros energiją saulės jėgainėse;
 • Konsultavimas Vilniaus šilumos ūkio modernizavimo, įdiegiant papildomus biokuro pajėgumus, projekte;
 • Atstovavimas Latvenergo AS Lietuvos Respublikoje teisiniais klausimais;
 • Atstovavimas Vilniaus rajono šilumos tiekimo bendrovei ir Vilniaus savivaldybei dėl Pasaulio banko finansinės pagalbos namų modernizavimo ir energijos išsaugojimo programai, šildymo sistemų atnaujinimui pagal ES reikalavimus;
 • ERPB konsultavimas dėl UAB „E Energija“ – Latvijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje veiklą vykdančios energetikos bendrovės − skolos ir nuosavybės vertybinių popierių;
 • Empower AB konsultavimas viešųjų pirkimų konkurse dėl Šiaulių AS 110 kV skirstomosios stoties rekonstrukcijos, įskaitant konsultacijas dėl reikalavimų būti pripažintu tinkamu konkurso dalyviu ir dėl sutarties sąlygų;
 • Kliento konsultavimas dėl 30 MW vėjo jėgainių parko, kurio planuojamas metinis galingumas būtų 70 kWH, kūrimo;
 • Kliento konsultavimas dėl Kauno hidroelektrinės įrengimų atitikimo tarptautinėms normos ir ES energetikos sektoriaus reikalavimams, siekiant pagerinti energijos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą;
 • Konsultacijų teikimas dėl Kauno hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės atskiros dalies atjungimo ir dėl jų atskyrimo;
 • Steag Saar Energie konsultavimas jai bandant įsigyti dalį Klaipėdos energetikos bendrovės;
 • Vilniaus miesto savivaldybės konsultavimas dėl Vilniaus rajono šilumos tiekimo įmonės nuomos (koncesijos) Prancūzijos bendrovei „Dalkia“ numatant perėjimą nuo energijos gamybos iš dujų prie biokuro;
 • Palangos miesto savivaldybės konsultavimas dėl Palangos rajono šilumos tiekimo įmonės nuomos (koncesijos);
 • Bendros Lietuvos ir Švedijos naftos žvalgymo įmonės „Genčių nafta“ konsultavimas ir sėkmingas jų akcininkų ginčo išsprendimas;
 • Kliento konsultavimas dėl dujų tiekimo bendrovės „Lietuvos dujos“ privatizavimo;
 • Kliento konsultavimas dėl "Mažeikių naftos" perdirbimo gamyklos privatizavimo.

 

Kontaktai

Jogailos 4, 01116 Vilnius
Telefonas: +370 5 2690 700