iTechLaw fullcolor 2016upda

Tarptautinė technologijų teisės asociacija „ITechLaw“

„ITechLaw“ yra ne pelno organizacija, įsteigta siekiant informuoti ir šviesti teisininkus apie specifinius teisinius klausimus, kylančius vykstant informacinių ir ryšių technologijų raidai, jas gaminant, reklamuojant, įsigyjant ir naudojant. Savo paslaugas teisininkų bendruomenei šis tinklas teikia nuo 1971 m., o šiuo metu jis tapo viena plačiausiai veikiančių ir stambiausių tokio tipo asociacijų. Šio tinklo darbe GLIMSTEDT dalyvauja nuo 2010 m. Teisininkė Raminta Stravinskaitė yra „ITechLaw“ atstovė Lietuvai ir Baltijos regionui.

VCA 01

Lietuvos rizikos kapitalo asociacija

Asociacija padeda gerinti ūkio finansavimą, ypač smulkiajam verslui, skatinti ūkio augimą ir verslumą. LT RPKA atvira bendradarbiavimui su rizikos kapitalo, turto valdymo, investiciniais fondais, verslo angelais, teisininkų kontoromis, konsultantais finansų klausimais ir visais kitais tiesioginių investicijų rinkos dalyviais. GLIMSTEDT yra šios organizacijos narė nuo 2010.

LGSPA logo lt e1488544594739

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija

Vizija - suburti ir išlaikyti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės organizacijų asociaciją, siekiant optimaliai išnaudoti ir plėtoti jų potencialą per skaidrų tarpusavio bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis. Propaguoti, skatinti, plėsti ir apjungti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonę su mokslu. Asociacijos nare GLIMSTEDT tapo 2014 m.

Shiparrested

Asociacija „Shiparrested.com“

„Shiparrested.com“ yra teisininkų, arbitrų ir laivybos rinkos specialistų asociacija, kurios nariai specializuojasi atstovauti laivininkystės įmonių bei uostų interesams. „Shiparrested.com“ tinklas apima daugiau nei 1000 pasaulio uostų. Narystė „Shiparrested.com“ asociacijoje leidžia GLIMSTEDT efektyviai užtikrinti esamų klientų interesų apsaugą jų laivams atvykstant į bet kurį pasaulio uostą bei ginti Lietuvos ir užsienio verslo įmonių teises nukreipiant reikalavimus į laivus, atvykstančius į Klaipėdos uostą.

logo desktop dpo 300x100

Duomenų apsaugos pareigūnų asociacija

Duomenų apsaugos pareigūnų asociacija (angl. the Association of Data Protection Officers, ADPO) vienija duomenų apsaugos specialistus ir suteikia jiems galimybę dalintis idėjomis, išsakyti rūpimus klausimus, aiškintis naujus teisės aktus ir siūlyti įžvalgas dėl duomenų apsaugos pareigūno darbo reikalavimų bei su jais susijusių iššūkių.

LVEA logo

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

Asociacija siekia, kad Lietuvoje būtų sukurta palankiausia verslo aplinka, galiausiai užtikrinanti, kad visiems vėjo energetikos rinkos dalyviams būtų nustatytos vienodos sąlygos. Asociacija yra visuomenės intereso energetikos sektoriuje gynėja, siekianti būsimoms kartoms išsaugoti švarią ir sveiką aplinką. Asociacijos nare GLIMSTEDT tapo 2011 m.

Kontaktai

Jogailos 4, 01116 Vilnius
Telefonas: +370 5 2690 700